Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam
Small Font Medium Font Large Font  Printer Friendly Version

Bảo Hiểm Món Quà Sức Khỏe - Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt NamLÝ DO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM MÓN QUÀ SỨC KHỎE

• Được bảo hiểm toàn cầu
• Thuận tiện với hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam và nhiều nước trên thế giới
• An tâm khi điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa
• Được hỗ trợ chi phí thai sản và tai nạn
• Được chi trả chi phí điều trị Ung Thư, chi phí cấy ghép nội tạng với mức bảo hiểm cao


THÔNG TIN CHUNG

Tuổi tham gia: 1tháng tuổi - 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
Thời hạn đóng phí: hàng năm


Lưu ý: Vui lòng tham khảo các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm theo đúng điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

  •  
 

Lưu ý:
Các mô tả về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

*Manulife cung cấp cho bạn và gia đình những giải pháp tài chính toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của Manulife.