Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam
Small Font Medium Font Large Font  Printer Friendly Version

Bảo hiểm tử kỳ - Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam

Manulife - Bảo hiểm tử kỳTăng cường bảo vệ tài chính - gia đình an nhiên

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử kỳ để gia tăng thêm khả năng bảo vệ trước rủi ro tử vong với mức phí hợp lý nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an toàn tài chính cho bạn và gia đình.
  •  
 

Lưu ý:
Các mô tả về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

*Manulife cung cấp cho bạn và gia đình những giải pháp tài chính toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của Manulife.