Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam
Small Font Medium Font Large Font  Printer Friendly Version

Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm và Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm Đặc Biệt

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểmĐảm bảo quyền lợi tối đa cho hợp đồng gốc

Lập kế hoạch bảo đảm cho cuộc sống bằng một hợp đồng bảo hiểm là một quyết định sáng suốt. Thế nhưng nếu chuyện không may xảy ra, như mất khả năng lao động hoặc tử vong, kế hoạch bảo hiểm bạn sẽ bị ảnh hưởng. Với sản phẩm miễn nộp phí bảo hiểm, kế hoạch bảo vệ của bạn sẽ được đảm bảo.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
a.
Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm sẽ được miễn nộp phí nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ liên tục trong sáu tháng.
b. Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm đặc biệt: Hợp đồng bảo hiểm sẽ được miễn nộp phí nếu Người chủ hợp đồng chẳng may tử vong. Quyền lợi này chỉ được bán kèm chung với Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm.

  •  
 

Lưu ý:
Các mô tả về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

*Manulife cung cấp cho bạn và gia đình những giải pháp tài chính toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của Manulife.