Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam
Small Font Medium Font Large Font  Printer Friendly Version

Quyền tăng số tiền bảo hiểm do trượt giá

Quyền Tăng Số tiền Bảo hiểm Do Trượt Giá thích hợp với những khách hàng muốn lập một kế họach tài chính bảo vệ cho tương lai nhưng e ngại qũy tiết kiệm của mình cũng như các quyền lợi khác có thể mất giá theo thời gian.

Bạn có thể mua bổ sung sản phẩm Quyền Tăng Số tiền Bảo hiểm Do Trượt Giá để tăng số tiền bảo hiểm của bạn hàng năm do trượt giá.

1. Quyền Tăng Số tiền Bảo hiểm Do Trượt giá là gì?


Bạn có quyền lựa chọn tăng Số tiền bảo hiểm của mình vào Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm theo nguyên tắc lãi kép, với 5 loại chỉ số điều chỉnh tăng khác nhau. Việc gia tăng Số tiền bảo hiểm hàng năm được áp dụng từ năm thứ 2 trở đi đến hết thời hạn nộp phí của hợp đồng bảo hiểm gốc.


Vào mỗi năm tiếp theo trong suốt Thời hạn đóng phí, bạn sẽ trả thêm một khoản Phí bảo hiểm để được hưởng quyền này. Phí bảo hiểm và mọi quyền lợi thanh toán đều được thực hiện bằng đồng Việt Nam cho cả 5 lựa chọn.


Mức tăng Số tiền bảo hiểm hàng năm sẽ không vượt quá một mức tối đa, theo quy định của Công ty. Mức tối đa này có thể thay đổi theo từng loại sản phẩm hoặc theo thời gian.

2. Tại sao việc chọn tăng Số tiền bảo hiểm lại có lợi cho bạn?
Giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính: do thời giá thay đổi mỗi năm, mức Phí bảo hiểm bạn đóng ở các năm sau có thể không có giá trị như năm thứ nhất của Hợp đồng và khoản tiết kiệm cũng như các quyền lợi khác của bạn sau một số năm có thể bị ảnh hưởng do trượt giá. Thông qua việc điều chỉnh tăng Số tiền bảo hiểm hàng năm do trượt giá và đóng tăng thêm Phí bảo hiểm, về cơ bản bạn có thể duy trì được giá trị của Số tiền bảo hiểm khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.
Bảo vệ chắc chắn: Số tiền bảo hiểm của bạn sẽ được bảo đảm tăng mà không cần thẩm định bổ sung.Không cam kết và không bị ràng buộc: Bạn có quyền từ chối việc gia tăng Số tiền bảo hiểm bất cứ lúc nào. Những gia tăng Số tiền bảo hiểm trước đó vẫn được giữ nguyên, hoặc hủy bỏ tùy theo yêu cầu của bạn, nhưng bạn sẽ không thể tiếp tục yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm một khi đã từ chối áp dụng quyền này.

3. Có 5 cách chọn tỉ số tăng Số tiền bảo hiểm:

Tăng cố định 5% hoặc 10% mỗi năm, tăng theo mức tăng của tỉ giá USD hoặc giá vàng, hoặc tăng theo chỉ số tiền tệ tổng hợp (gọi tắt là CCI).

Phương án 1 & 2: Tăng cố định 5% hoặc 10% mỗi năm trên Số tiền bảo hiểm

Ví dụ: Một khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm 10 năm với Số tiền bảo hiểm (STBH) 100 triệu đồng. Khách hàng chọn mức tăng 5% hàng năm cho STBH của mình. Từ năm thứ 2 của Hợp đồng, STBH sẽ tăng 5% mỗi năm so với năm trước đó.

Phương án 3 và 4: Tăng theo mức tăng của tỉ giá USD hoặc giá vàng

Số tiền bảo hiểm của bạn sẽ tăng theo mức tăng của tỷ giá USD hoặc của giá vàng, tuy nhiên khoản gia tăng hàng năm trên Số tiền bảo hiểm không được thấp hơn 1% hoặc không cao hơn 10%.

Mức tăng Số tiền bảo hiểm hàng năm được tính như sau:

% tăng tỉ giá USD hoặc giá vàng x số tiền bảo hiểm gốc - Tổng mức tăng số tiền những năm trước đó

Phương án 5: Tăng theo Chỉ Số Tiền Tệ Tổng Hợp

Chỉ Số Tiền Tệ Tổng Hợp (viết tắt là CCI) dựa trên mức tăng của giá đôla Mỹ và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Số tiền bảo hiểm của bạn sẽ tăng theo mức nào cao nhất (mức tăng giá đôla Mỹ hoặc CPI), nhưng không vượt quá 10%, và không nhỏ hơn 1%.

4. Và còn gì nữa mà bạn cần biết?

Thời gian cân nhắc: bạn có một năm để cân nhắc xem mình có muốn sử dụng quyền này không. Bạn chỉ thật sự trả phí cho quyền này từ năm thứ 2 của Hợp đồng.


Đối với những sản phẩm có Thời hạn đóng phí ngắn hơn thời hạn bảo hiểm của hợp đồng (Thời hạn hợp đồng), Quyền Tăng Số Tiền Bảo Hiểm Do Trượt Giá sẽ chấm dứt khi thời hạn đóng phí kết thúc.


Quyền Tăng Số Tiền Bảo Hiểm Do Trượt Giá không áp dụng cho các sản phẩm bổ trợ đi kèm với Hợp đồng bảo hiểm gốc ngoại trừ Quyền Miễn nộp phí và Quyền Miễn nộp phí đặc biệt.
Các ví dụ trên đây về mức giá vàng, đôla Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số CCI đều mang tính minh họa. Trên thực tế, Công ty Manulife sẽ lấy giá niêm yết chính thức tại thời điểm gần nhất từ các nguồn tin tin cậy như: giá vàng 9999 SJC của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (giá bình quân của giá mua và giá bán), giá đôla Mỹ của Ngân Hàng Nhà Nước (tỷ giá bình quân liên ngân hàng), chỉ số giá tiêu dùng do Tổng Cục Thống Kê công bố*.

* Ghi chú: Để tính các chỉ số tăng STBH cho mỗi tháng dương lịch, Công ty lấy giá vàng và tỷ giá USD niêm yết chính thức vào ngày làm việc cuối cùng của tháng trước đó và CPI của 2 tháng trước đó. Công ty tính toán các chỉ số tăng STBH và công bố các chỉ số này vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng dương lịch. Các chỉ số này bắt đầu có giá trị hiệu lực 15 ngày sau đó, trong vòng khoảng 30 ngày, cho đến khi chỉ số tháng sau có giá trị hiệu lực.

Ví dụ minh họa:

Ngày làm việc đầu tiên của tháng 1/2010 là ngày 04/01/2010. Vào ngày 04/01/2010, Công ty sẽ công bố chỉ số tháng 01/2010, dựa vào giá vàng và tỷ giá USD niêm yết vào ngày 31/12/2009, và CPI của tháng 11/2009. Các chỉ số công bố trong tháng 1/2010 của Công ty có hiệu lực 15 ngày sau đó, tức là từ ngày 19/01/2010 cho đến ngày có hiệu lực của các chỉ số công bố trong tháng 2.Ngày làm việc đầu tiên của tháng 2/2010 là ngày 01/02. Vào ngày 01/02, dựa vào các giá niêm yết ngày 29/1, và CPI của tháng 12/2009, Công ty sẽ công bố các chỉ số tăng STBH áp dụng từ ngày 16/2 trở đi cho đến khi chỉ số tháng 3 có hiệu lực.


Những Hợp đồng có ngày kỷ niệm HĐ trong khoảng từ ngày 19/1 – 15/2/2010 sẽ áp dụng chỉ số tăng STBH tháng 1/2010. Từ ngày 16/2 đến 16/3 sẽ áp dụng chỉ số tăng STBH của tháng 2/2010. 
  •  
 

Lưu ý:
Các mô tả về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

*Manulife cung cấp cho bạn và gia đình những giải pháp tài chính toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của Manulife.