Open

Các giao dịch liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm

Khi có yêu cầu điều chỉnh/thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, Bạn chọn mẫu biểu phù hợp tại mục Các biểu mẫu thường dùng và điền đầy đủ thông tin.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu điều chỉnh:

 •  Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 •  Nộp thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm.
 •  Gửi chứng từ qua Bưu điện theo địa chỉ:  

Phòng Quản lý Hợp đồng - Manulife Việt Nam

75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Những giao dịch thông thường liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm

1. Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
 • Đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
 • Tờ khai thông tin
 • Phí bảo hiểm để khôi phục hiệu lực hợp đồng 
Thu gọn
2. Thay đổi định kỳ nộp phí
 • Đơn yêu cầu thay đổi Hợp đồng bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm để thay đổi định kỳ đóng phí
Thu gọn
3. Thêm sản phẩm bổ trợ
 • Đơn yêu cầu thay đổi Hợp đồng bảo hiểm
 • Tờ khai thông tin
 • Chứng minh nhân dân/Giấy khai sinh
 • Bộ Hợp đồng và Bảng dự thảo nếu Hợp đồng bảo hiểm (nếu thay đổi trong thời gian tự do xem xét)
Thu gọn
4. Thay đổi Bên mua bảo hiểm

Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm mới là cá nhân:
 • Đơn yêu cầu thay đổi Bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm
 • Tờ khai thông tin (Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm)
 • Chứng minh nhân dân/Giấy khai sinh
 • Chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm mới và Người được bảo hiểm

Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm mới là tổ chức:

 • Đơn yêu cầu thay đổi Bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm
 • Tờ khai thông tin Công ty/Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Tờ khai thông tin FATCA (W8BEN/W9/Mẫu đơn tự xác nhận rút gọn dành cho Công ty)
 • Bảng kê khai báo tỉ lệ đóng phí bảo hiểm của doanh nghiệp và nhân viên
 • Bản sao CMND của những người đại diện pháp luật của BMBH

Lưu ý: Mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải thỏa quy định của Manulife Việt Nam

Thu gọn
5. Thay đổi Người thụ hưởng
 • Đơn chỉ định người thụ hưởng quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm
 • Bản sao CMND /Khai sinh
 • Chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Người thụ hưởng và Người được bảo hiểm (Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm là 2 người khác nhau)

Lưu ý:

 • Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là Doanh nghiệp khi Yêu cầu thay đổi phải có sự đồng ý của Người được bảo hiểm
 • Mối quan hệ giữa Người thụ hưởng và Người được bảo hiểm phải thỏa quy định của Manulife Việt Nam
Thu gọn
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng
  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h30 - 17h30
 • Email
  khachhang@manulife.com
 • Hotline 1900 1776
 • image Để lại tin nhắn
 • Bạn có phải là Khách hàng của Manulife? *

 • Nhu cầu cần liên hệ *

 • xác nhận