Những quyền lợi của Bảo hiểm Manulife

  1. Quyền lợi hỗ trợ nằm viện.
  2. Quyền lợi thương tật và tử vong do tai nạn.
  3. Quyền lợi bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng.
  4. Quyền lợi phiếu tiền mặt.
  5. Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
  6. Quyền lợi tử vong.
  7. Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm.

  Những ưu điểm của Bảo hiểm Manulife

  1. Thời gian giải quyết quyền lợi nhanh: 30 phút lấy tiền mặt tại quầy.
  2. Khách hàng có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi online, và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.
  3. Hình thức đóng phí đa dạng, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.
  4. Bảo vệ trọn đời (99 tuổi). Mua 1 lần không cần mua thêm.
  5. Đóng phí linh hoạt, tối thiểu đóng phí 3 năm, từ năm thứ 4 có thể buông mà vẫn được bảo vệ.
  • Bạn có phải là Khách hàng của Manulife? *