Bảo hiểm Giáo dục cho con, gói sản phẩm mà các bậc phụ huynh không nên bỏ qua!

    Bảo vệ con yêu trước những rủi ro không lường trước như bệnh hiểm nghèo hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn ngay từ những giây phút đầu tiên

    Quỹ học vấn tương đương 150% số tiền bảo hiểm tại những năm cuối hợp đồng giúp con có thể tận hưởng một nền giáo dục tiên tiến nhất

    Quyền lợi Đăng khoa hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng như một phần thưởng ghi dấu những năm tháng học tập vất vả của con

    Quyền lợi miễn đóng phí và hỗ trợ tài chính sẽ đảm bảo hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực và con yêu vẫn được bảo vệ và đảm bảo tương lai học vấn nếu chẳng may cha mẹ gặp rủi ro

    • Bạn có phải là Khách hàng của Manulife? *