Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Danh mục Điều khoản Sản phẩm

             

 

Danh sách các điều khoản sản phẩm dưới đây sẽ mang đến cho quý Khách hàng của Manulife toàn bộ thông tin cần thiết về các sản phẩm hiện đang được Manulife cung cấp qua các kênh phân phối tại Việt Nam:

Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng Nâng Cao - Đóng Phí Ngắn Hạn

Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng Nâng Cao - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế - Đóng Phí Ngắn Hạn

Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Bảo Hiểm Tử Vong hoặc Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn – Đóng Phí Ngắn Hạn

Bảo HIểm Tử Vong hoặc Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Bảo Hiểm Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao - Gia Hạn Hàng Năm

Bảo Hiểm Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Hỗ Trợ Đóng Phí Bảo Hiểm Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm hoặc Người Hôn Phối

Hỗ Trợ Đóng Phí Bảo Hiểm Dành Cho Người Được Bảo Hiểm - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Hỗ Trợ Đóng Phí Do Bệnh Lý Nghiêm Trọng của Người Được Bảo Hiểm - Gia Hạn Hàng Năm

Hỗ Trợ Đóng Phí Do Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn của Bên Mua Bảo Hiểm - Gia Hạn Hàng Năm

Hỗ Trợ Đóng Phí Do Thương Tật Toàn Bộ và Vĩnh Viễn của Người Được Bảo Hiểm - Gia Hạn Hàng Năm

Manulife - Sống Khỏe Mỗi Ngày - Khấu Trừ Phí Rủi Ro

Miễn Nộp Phí Bảo Hiểm Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm

Quyền Lợi Miễn Giảm Khấu Trừ Dành Cho Người Được Bảo Hiểm

Các dịch vụ liên quan khác

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife