Với ba gói sản phẩm chỉ từ 199.000 đến 999.000 bạn sẽ có được:

Quyền lợi bảo vệ:

-     Quyền lợi thương tật do tai nạn từ 50 triệu lên đến 300 triệu đồng

-     Quyền lợi Tử vong không do tai nạn từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng

-     Quyền lợi Tử vong do Tai nạn từ 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng

Hỗ trợ viện phí:

-     Hỗ trợ nằm viện từ 100.000 đến 300.000 đồng/ngày

-     nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt 200.000 lên đến 600.000 đồng/ngày

Đăng ký thông tin tại đây để nhận tư vấn trong vòng 24h:

  • Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin của Manulife