Chương trình “Đại Sứ ManulifeMOVE 2020”

  1. Đối tượng tham gia chương trình:
    Tất cả các Đại lý và Quản lý hiện đang làm việc với Manulife Việt Nam đã hoàn thành chương trình huấn luyện trực tuyến ManulifeMOVE.
  2. Thời gian tham gia chương trình:
    Từ ngày 06/07/2020 đến hết ngày 05/01/2021
  3. Danh hiệu & giải thưởng:
  • 2,280 giải “Đại Sứ ManulifeMOVE tháng” -  Sạc dự phòng MOVE
  • 50 giải “Đại Sứ ManulifeMOVE Quý” - Đồng hồ Apple, Series 5
  • Cơ hội tham gia rút thăm may mắn tại sự kiện cuối năm của Đại Lý - 14 sạc dự phòng MOVE & 9 chiếc đồng hồ Apple,  Series 5

Tìm hiểu thể lệ tham gia tại đây

Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình huấn luyện trực tuyến ManulifeMOVE, vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể gửi quà tặng đến bạn.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho 3,000 Đại lý đã hoàn chương trình huấn luyện MaulifeMOVE trên Manulearn sớm nhất và có ít nhất 1 MOVE key đã được kích hoạt.

Tôi muốn