Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Đội ngũ Lãnh đạo

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm quản lý Công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty.

Sang Lee

Tổng Giám Đốc, Manulife Việt Nam

Sachin N. Shah

Tổng Giám Đốc, Các Thị Trường Mới Nổi, Manulife Châu Á

Mark Van den Broek

Giám Đốc Khối Công Nghệ Thông Tin, Manulife Châu Á

Matthew Lawrence

Kiểm Soát Viên Khu Vực Manulife Châu Á

Francois Jalbert

Giám Đốc Bộ Phận Tính Toán Bảo Hiểm