Tiết kiệm thông minh và Bảo vệ tài chính hiệu quả

Cùng bạn xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời và đưa ra các giải pháp đầu tư sinh lời hiệu quả:

  • Bảo vệ tài chính tối ưu lên đến 400% số tiền bảo hiểm
  • Quyền Lợi Duy Trì Hợp Đồng Đặc Biệt lên đến 150%
  • Tăng mệnh giá hợp đồng khi lập gia đình, sinh em bé...
  • Miễn phí rút tiền trong suốt thời hạn hợp đồng

Bạn đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch tài chính để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống? Đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí!

Đăng ký thông tin tại đây để nhận tư vấn trong vòng 24h:

  • Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin của Manulife