Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi chung là “Công ty”, “Manulife” hoặc “chúng tôi”) cam kết cung cấp những sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ liên quan vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các quyết định quan trọng của bạn - khách hàng của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các dữ liệu cá nhân của chính bạn. Trong quá trình xử lý dữ liệu, thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các nội dung bảo mật sau đây (sau đây gọi là "Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân”).

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này cũng được công khai trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Manulife tại www.manulife.com.vn

I. Thông báo về mục đích và sự đồng ý

Trừ trường hợp pháp luật quy định khác:

  • việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân khác, nếu có (sau đây gọi chung là “Xử lý Dữ liệu Cá nhân”) sẽ chỉ được thực hiện với sự đồng ý của bạn, và
  • chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích của việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân như nội dung dưới đây. Chúng tôi giới hạn dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập ở mức cần thiết cho hoặc liên quan đến những mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. 
  • đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật Thông tin Trực tuyến.

II. Độ chính xác của dữ liệu

Công ty tập trung vào việc đảm bảo dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập hợp pháp luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc này là cần thiết để có thể đạt được các mục đích thu thập dữ liệu, thông tin. Vì vậy, bạn cần thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

III. Dữ liệu chúng tôi thu thập 

Công ty có thể thu thập các dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp, bao gồm những dữ liệu sau:

1. Dữ liệu cá nhân cơ bản:

(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

(ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

(iii) Giới tính;

(iv) Nơi sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

(v) Thông tin về mối quan hệ gia đình và những người khác được chỉ định là người được bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc được ủy quyền theo chương trình bảo hiểm; và

(vi) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ thư điện tử;

(vii) Quốc tịch;

(viii) Hình ảnh của cá nhân;

(ix) Tình trạng hôn nhân;

(x) Thông tin liên quan đến (các) hợp đồng bảo hiểm tại Manulife;

(xi) Thông tin về cách thức sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, những mối quan tâm của khách hàng;

(xii) Các thông tin khác được yêu cầu, hoặc cần thiết cho, hoặc có liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như: kiến ​​thức đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn, lịch sử mua sản phẩm bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, lịch sử yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nghề nghiệp, hồ sơ lái xe, hồ sơ về lịch sử di chuyển, thông tin về vi phạm pháp luật (nếu có) v.v.

(xiii) Các dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng cho Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có).

2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

(i) Tình trạng y tế, sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án (không bao gồm thông tin về nhóm máu)

(ii) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân

(iii) Các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc chúng tôi phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được qui định được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho các bạn trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác về các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của bạn có thể được chúng tôi thu thập. Chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng cho Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có).

IV. Mục đích Xử lý Dữ liệu Cá nhân 

Công ty có thể Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với các mục đích khác nhau, cụ thể:

1.  Xác nhận danh tính của bạn, tính chính xác của dữ liệu, thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được;

2. Đánh giá khả năng chi trả của bạn đối với các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ mà bạn đăng ký mua; thẩm định, đánh giá rủi ro, tính toán phí bảo hiểm, phát hành, giao kết hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm khi có bất kỳ thay đổi hoặc gia hạn hợp đồng bảo hiểm nào;

3. Thực hiện các chức năng và hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như: tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, cung cấp và duy trì việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, các hoạt động tiếp thị hoặc các hoạt động có liên quan khác;

4. Quản lý, giám sát, kiểm soát toàn bộ quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc xác minh, rà soát, đánh giá và giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan;

5. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

6. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, ví dụ như liên lạc với bạn, đặc biệt là về các chương trình, chính sách của sản phẩm, dịch vụ liên quan, về hợp đồng bảo hiểm của bạn và cập nhật những thay đổi của bạn, hướng dẫn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn v.v;

7.  Thanh toán hoặc nhận các khoản thanh toán; thu hồi các khoản nợ liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi;

8. Phát hiện, xác minh và ngăn chặn, phòng, chống gian lận bảo hiểm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc không chính đáng khác;

9. Huấn luyện nhân sự và giám sát để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

10. Giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu truy cập, cung cấp, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn;

11. Giám sát tuân thủ, kiểm toán, và các mục đích quản trị khác;

12. Sử dụng dữ liệu sức khỏe của bạn được thu thập hợp lệ từ các nguồn cung cấp thông tin hợp pháp, nếu có, để giúp bạn theo dõi sức khỏe và các hoạt động chăm sóc sức khỏe của mình, miễn là dữ liệu đó sẽ không được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo;

13. Cho mục đích vận hành hoạt động kinh doanh; Cải thiện, phát triển các hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ, hỗ trợ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi;

14. Cho các hoạt động thống kê hoặc phân tích dữ liệu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ được chúng tôi cung cấp, ví dụ như: hỗ trợ chúng tôi hiểu tốt hơn các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, về các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến; phân tích dữ liệu để thiết kế, cải thiện, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi, hoặc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong ngành; nghiên cứu và phân tích thị trường;

15. Cho mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước ngoài, các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, và các mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nào kể trên;

16. Tuân thủ các cam kết hoặc thỏa thuận với các cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài;

17. Cho mục đích của các giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao, mua bán-sáp nhập tiềm năng, được đề xuất hoặc thực tế của chúng tôi hoặc cho các mục đích liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp của chúng tôi;

18. Các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi cung cấp, hoặc được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.   

V. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người, tổ chức khác vì những mục đích nêu tại Mục IV trên đây trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm:

1. Bất kỳ người, tổ chức nào liên quan đến việc thẩm định, đánh giá rủi ro, phát hành hợp đồng bảo hiểm; yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; khiếu nại, yêu cầu của bạn hoặc nhằm chống lại bạn hoặc liên quan đến bạn về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi;

2. Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ như dịch vụ công nghệ thông tin; viễn thông; thanh toán; tư vấn (bao gồm cả dịch vụ tư vấn pháp lý, tài chính, đầu tư, quản lý dự án v.v.); ủy thác đầu tư/quản lý danh mục đầu tư; hành chính-văn phòng; in ấn; lưu trữ tài liệu-dữ liệu; dịch vụ y tế/sức khỏe (để cung cấp các dịch vụ y tế, sức khỏe cho mục đích thẩm định, xác minh thông tin v.v.), các đối tác, đại lý, hoặc nhà thầu của chúng tôi;  

3. Bất kỳ công ty thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên của họ) khi việc chia sẻ dữ liệu cá nhân đó là cần thiết để cung cấp, hoặc hỗ trợ cho hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn;

4. Bất kỳ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn tài chính, môi giới, người giới thiệu hoặc trung gian khác (bao gồm cả nhân viên của họ);

5. Các tổ chức hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm;

6. Các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

7. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ hoặc phải chia sẻ thông tin theo quy định pháp luật (bao gồm bất kỳ quy định pháp luật, quy tắc, quy định, quy tắc ứng xử, hoặc hướng dẫn nào ràng buộc hoặc áp dụng đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi) hoặc theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành, hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;

8. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc phải chia sẻ thông tin theo (các) cam kết, thỏa thuận với các cơ quan nhà nước Việt Nam hoặc nước ngoài, hoặc các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;

9. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác theo quy định pháp luật hoặc được cho phép bởi pháp luật có liên quan.

VI. Quyền của bạn liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bạn có các quyền sau:

1. được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.

2. đồng ý, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.

3. truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

4. xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.

5. yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân.

6. yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình.

7. các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Xin lưu ý rằng: 

(i) Trong một số trường hợp, việc bạn không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp hoặc duy trì việc cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc xử lý khiếu nại của bạn.

(ii) Khi nhận được yêu cầu từ bạn về việc thực hiện (các) quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hậu quả có thể xảy ra khi yêu cầu của bạn được thực hiện.  

(iii) Khi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ bạn, trước khi xóa dữ liệu cá nhân của bạn (dù là do bạn rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân), chúng tôi phải kiểm tra xem có bất kỳ lý do chính đáng hoặc trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi phải sao lưu, tiếp tục lưu trữ hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hay không nhằm mục đích tuân thủ pháp luật. 

VII.  Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Để tuân thủ pháp luật hoặc (các) thỏa thuận theo hợp đồng, hoặc cho mục đích hoạt động kinh doanh hợp pháp, chúng tôi có thể phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài. Khi làm điều này, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ ở mức độ thích hợp và cần thiết để duy trì tính bảo mật cho những dữ liệu này. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

VIII. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi chúng tôi thu thập các dữ liệu này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý và cần thiết theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích được quy định tại Mục IV của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

Điều này cho phép chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, thông tin, hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin của bạn cho những mục đích hợp lệ được quy định tại tại Mục IV trên đây, ví dụ để giúp chúng tôi giải quyết các yêu cầu và khiếu nại, phòng, chống gian lận và tội phạm tài chính, phản hồi các yêu cầu của các cơ quan nhà nước v.v.  Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết phải được lưu trữ trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể hủy, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân đó ngay lập tức hoặc theo chu kỳ như được quy định tại chính sách nội bộ về lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

IX. Phương thức bảo vệ

Công ty sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng những phương thức bảo vệ an toàn phù hợp với mức độ quan trọng của dữ liệu, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.

X. Cam kết bảo mật

Công ty cam kết sẽ quản lý dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và các chính sách bảo mật khác của Công ty.

XI. Sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Trừ trường hợp pháp luật hoặc Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân có quy định khác, Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này bất cứ lúc nào và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có) mà không cần phải thông báo trước hoặc có sự đồng ý của bạn. Trừ trường hợp có quy định khác về thời gian có hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung, đó sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm được Công ty công bố.

Bằng việc tiếp tục tham gia các hợp đồng bảo hiểm, hoạt động, dịch vụ, chương trình tặng thưởng và ưu đãi của Công ty hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử (websites), các ứng dụng, mua sản phẩm, dịch vụ từ Công ty hoặc tiếp tục liên hệ với Công ty hoặc sau khi có các sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân, bạn mặc định đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đối với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân đó.

Chúng tôi khuyến khích và khuyến nghị bạn truy cập các websites của chúng tôi định kỳ và thường xuyên để cập nhật các chính sách mới nhất của chúng tôi về việc bảo mật và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân.

XII. Thông tin liên lạc

Trường hợp có bất kỳ câu hỏi và/hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc đối với dữ liệu cá nhân của mình, Quý Khách hàng vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email khachhang@manulife.com; hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

1. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Manulife Plaza - 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần - Từ 8:30 đến 17:30 (ngoại trừ dịp Lễ, Tết).

2. Đường dây nóng số 1900 1776

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần - Từ 8:00 đến 21:00 (ngoại trừ dịp Lễ, Tết).

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!

Manulife Việt Nam