Mỗi giai đọan của cuộc đời đều là những giai đọan đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình. Bạn đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời để tận hưởng trọn vẹn từng giai đoạn cuộc sống cùng Manulife chưa? Với Manulife Hành Trình Hạnh Phúc, bạn có thể tận hưởng những quyền lợi đặc biệt.

 

Hãy để bảo hiểm Manulife là một vệ sĩ dũng mãnh bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình bạn

Đăng ký tư vấn ngay!

Income Suport_20px_Digital_Dark navy.png

Quyền lợi trợ cấp y tế và các khoản hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hằng năm

Roll over funds (1).png

Bảo vệ tài chính trước các rủi ro không mong muốn lên đến 300% số tiền bảo hiểm

Hospital_20px_Digital_dark navy1.png

​​​Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam

Heart_20px_Digital_dark navy.png

Quyền lợi bảo vệ dài hạn đến tuổi 99

Question_20px_digital_dark navy.png  Đăng ký tư vấn ngay!

  • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.