Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Chính sách về Cookies

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 4 năm 2022 

Chính sách Cookie này giải thích Cookies là gì và chúng tôi sử dụng Cookies như thế nào. Bạn nên đọc chính sách này để hiểu rõ về những loại Cookies chúng tôi sử dụng, hoặc thông tin chúng tôi thu thập bằng Cookies và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung của chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước bằng cách công bố trên trang web của chúng tôi.

Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào để xác định hay nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi lưu trữ có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và thu thập từ Cookies. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như email, mật khẩu tài khoản, v.v. trong Cookies mà chúng tôi sử dụng.Những từ có chữ đầu tiên được viết hoa sẽ được giải thích theo các nội dung dưới đây. Các từ ngữ được giải thích sau đây sẽ có ý nghĩa giống nhau bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều, được in hoa hay không được in hoa.

Trong Chính sách Cookies này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

  • Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi"trong Chính sách Cookies này) là Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
  • Cookies là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn bởi một trang web, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong nhiều lần sử dụng.
  • Trang web là trang web Manulife Việt Nam, truy cập từ www.manulife.com.vn hoặc www.shop.manulife.com.vn, v.v
  • Bạn là cá nhân, người dùng, tổ chức hay bất kỳ pháp nhân nào truy cập hoặc sử dụng trang web, tùy theo từng trường hợp. 

Sử dụng Cookies

Cookies là các tệp văn bản nhỏ có thể được tự động lưu trữ trên trình duyệt web của bạn và có thể được truy xuất bởi trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Cookies để kích hoạt hoặc tăng cường các tính năng của các trang web của chúng tôi, hoặc để phân tích lưu lượng truy cập của khách truy cập cho mục đích tiếp thị hoặc các mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng chuyên gia tư vấn phân tích trang web để nghiên cứu cách sử dụng và hoạt động nhất định trên các phần của trang web của chúng tôi. Cookies có thể làm cho trang web của chúng tôi hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, do đó cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa hơn cho bạn.

Hầu hết các trình duyệt web ban đầu được thiết lập để chấp nhận Cookies. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt web của mình để bạn sẽ được thông báo khi nhận Cookies. Nếu muốn, bạn có thể đặt trình duyệt web của mình tắt Cookies. Tuy nhiên, bằng cách vô hiệu hóa chúng, bạn không thể sử dụng một số chức năng nhất định hoặc vào một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi.

Lựa chọn của bạn liên quan đến Cookies

Nếu bạn muốn tránh việc sử dụng Cookies trên trang web, trước tiên, bạn phải vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies trong trình duyệt của mình, và sau đó xóa Cookies được lưu trong trình duyệt của bạn được liên kết với trang web này. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để ngăn việc sử dụng Cookies bất cứ lúc nào.

Nếu bạn không chấp nhận Cookies của chúng tôi, bạn có thể gặp một số bất tiện khi sử dụng trang web và một số tính năng của trang web có thể không hoạt động bình thường.

Nếu bạn muốn xóa Cookies hoặc chỉ thị trình duyệt web của bạn xóa hoặc từ chối Cookies, vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Csookie này. Bbạn có thể liên hệ với chúng tôi: Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://www.manulife.com.vn/vi/lien-he.html