Giải pháp tài chính linh hoạt khi mua sản phẩm bổ trợ bảo hiểm nhân thọ

 

  • Bảo vệ toàn diện lên đến 125% số tiền bảo hiểm trước 45 bệnh lý nghiêm trọng
  • Chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% của số tiền bảo hiểm trước các thương tật
  • Hỗ trợ thu nhập cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm
  • Bảo lãnh thanh toán viện phí rộng khắp Việt Nam và nước ngoài

Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo sự an tâm trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống. Nhưng bạn lo lắng khi không có tiền mua bảo hiểm nhân thọ? Giải pháp tối ưu của bảo hiểm nhân thọ Manulife cùng quyền lợi hấp dẫn của sản phẩm bổ trợ. Đăng ký ngay hôm nay! 

Đăng ký thông tin tại đây để nhận tư vấn trong vòng 24h:

  • Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin của Manulife