Bệnh hiểm nghèo có thể xáo trộn cuộc sống của chúng ta và ảnh hưởng không nhỏ đến những người yêu thương ta. Hãy để Manulife đồng hành bên bạn trong cuộc chiến này. Bảo hiểm sức khỏe Manulife sẽ san sẻ gánh nặng để bạn hoàn toàn yên tâm điều trị và an tâm tận hưởng cuộc sống, tăng cường sức khỏe.

 

Bảo hiểm sức khỏe Manulife sẽ là cánh tay phải chia sẻ tài chính mỗi khi bệnh tật để bạn có thế vui vẻ chăm sóc bản thân và gia đình

Đăng ký ngay!

Badge Checkmark (1).png

Đóng phí ngắn hạn nhưng được bảo vệ đến 99 tuổi

 

Financial Wellness.png

Bảo vệ đến 134 bệnh lý nghiêm trọng cho đến năm 75 tuổi tai nạn

Hospital_20px_Digital_dark navy1.png

​​​Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam

Critical Illness_20px_Digital_dark navy.png

Nhận quyền lợi lên đến 325% số tiền bảo hiểm khi mắc bệnh lý nghiêm trọng ở bất kỳ giai đoạn nào

Question_20px_digital_dark navy.png  Đăng ký tư vấn ngay!

  • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.