Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam - 1
Small Font Medium Font Large Font  Printer Friendly Version

Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng - Bảo hiểm liên kết đầu tư - Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam

Bảo hiểm Manulife - Maxx -Phúc Lộc Thịnh VượngĐầu tư lâu dài, vững vàng sinh lợi

Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp bảo vệ bạn trọn đời trước rủi ro trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn hiện thực hóa các kế hoạch tài chính của mình thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn vào cổ phiếu và trái phiếu nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu.
Với Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng, bạn hoàn toàn chủ động lên kế hoạch và hiện thực hóa các mục tiêu tài chính của bản thân và gia đình trong mỗi chặng đường của cuộc sống, như giáo dục cho con, hưu trí cho bản thân, tiết kiệm cho tương lai.VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN SẢN PHẨM MAXX-PHÚC LỘC THỊNH VƯỢNG - BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ


Bảo hiểm - Nền tảng của sự bình an
• Kế hoạch bảo vệ trọn đời đến tuổi 99
• Bảo vệ trước nguy cơ tử vong không lường trước trong cuộc sống


Đầu tư - Cơ sở của sự thịnh vượng
• Danh mục đầu tư đa dạng để hạn chế tối thiểu rủi ro mà không đòi hỏi vốn cao, điều mà mỗi cá nhân khó thực hiện được nếu bạn trực tiếp đầu tư
• Toàn quyền lựa chọn để đầu tư vào các danh mục đầu tư khác nhau được quản lý bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp, như tiền gửi ngân hàng hay chứng khoán
• Linh hoạt lựa chọn và chuyển đổi giữa 3 Quỹ với các mức lợi nhuận và rủi ro khác nhau


GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VỚI CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ

Chỉ cần trả thêm một khoản phí nhỏ, bạn và gia đình sẽ gia tăng đáng kể quyền lợi bảo hiểm cho mình và người thân khi tham gia các sản phẩm bổ trợ.

• Bảo hiểm tai nạn cá nhân
• Bảo hiểm tử kỳ
• Bảo hiểm trợ cấp y tế

  •  
 

Lưu ý:
Các mô tả về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

*Manulife cung cấp cho bạn và gia đình những giải pháp tài chính toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của Manulife.