Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Chương trình khuyến mại

M888 Bước Đến Hạnh Phúc

Từ 14.02.2023 đến hết ngày 14.05.2023

Khách hàng của kênh Đại lý tham gia sản phẩm bảo hiểm Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc 

Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc 

3.000 khách hàng đầu tiên có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện sẽ được ưu đãi hưởng mức lãi suất tối thiểu là 8,0%/năm trong 03 năm hợp đồng đầu tiên tính trên Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản, bất kể lãi suất thực tế của Quỹ Liên Kết Chung.

•  Khách hàng mua sản phẩm Manulife – Hành Trình Hạnh Phúc qua kênh Đại Lý và được Manulife phát hành trong thời gian khuyến mại.

•  Hợp đồng bảo hiểm có tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm (bao gồm Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ) lớn hơn hoặc bằng 20 triệu đồng và có gắn kèm ít nhất 02 Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ trong suốt 03 năm hợp đồng đầu tiên.

•  Hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí là hàng năm hoặc nửa năm và không thay đổi định kỳ đóng phí trong suốt 03 năm hợp đồng đầu tiên.

•  Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực sau thời gian cân nhắc 21 ngày.

•  Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại cuối năm hợp đồng thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ được hưởng khuyến mại tương ứng cho từng năm hợp đồng.

•  Sau khi hợp đồng bảo hiểm của Sản phẩm khuyến mại đã qua 21 ngày cân nhắc, Manulife sẽ xem xét và nếu hợp đồng bảo hiểm của Sản phẩm khuyến mại thỏa mãn tất cả các điều kiện áp dụng của chương trình, Manulife sẽ tiến hành thông báo xác nhận khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại tại trang web của Manulife (www.manulife.com.vn) trong vòng 30 ngày sau khi chương trình khuyến mại kết thúc.

•  Trước thời điểm cuối mỗi năm hợp đồng, sản phẩm vẫn sẽ hưởng mức lãi suất công bố của quỹ liên kết chung (hiện đang là 4,0%). Tại cuối mỗi năm hợp đồng, Manulife sẽ xác định phần chênh lệch giữa lãi thực tế đã hưởng trong năm đó của Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản và mức lãi ưu đãi 8,0%, sau đó Manulife sẽ tự động phân bổ phần chênh lệch này vào Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản của Bên mua bảo hiểm.

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife