Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Chương trình Chăm sóc Khách hàng 2024

Áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

Thông tin chi tiết và tóm tắt các quyền lợi dành cho Khách hàng ưu tiên

Tổng phí BH(*) 

Từ 65 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng

Tổng phí BH(*)

Từ 150 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

 

Tổng phí BH(*)

Trên 300 triệu đồng

 

Quà tặng Sinh nhật: Cân điện tử thông minh đo chỉ số sức khoẻ

Hộp đựng hợp đồng cao cấp khi tham gia hợp đồng bảo hiểm mới

Dịch vụ ưu tiên

Thẻ Bảo lãnh viện phí điện tử VIP

Quà tặng Sinh nhật: Máy massage cầm tay

Hộp đựng hợp đồng cao cấp khi tham gia hợp đồng bảo hiểm mới

Dịch vụ ưu tiên

Thẻ Bảo lãnh viện phí điện tử VIP

Quà tặng Sinh nhật: Máy massage cổ không dây

Hộp đựng hợp đồng cao cấp khi tham gia hợp đồng bảo hiểm mới

Dịch vụ ưu tiên

Thẻ Bảo lãnh viện phí điện tử VIP

(*) Tổng phí BH: là tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ được đóng cho các hợp đồng của Quý khách kể từ ngày sinh nhật năm 2023 đến trước ngày sinh nhật năm 2024 của Quý khách (Không bao gồm phí đóng thêm). ĐVT: triệu đồng

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife