Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi

Các giao dịch liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm

hợp đồng bảo hiểm

Khi có yêu cầu điều chỉnh/thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, Bạn chọn mẫu biểu phù hợp tại mục Các biểu mẫu thường dùng và điền đầy đủ thông tin.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu điều chỉnh:

 •  Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 •  Nộp thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm.
 •  Gửi chứng từ qua Bưu điện theo địa chỉ: 

Quầy Dịch Vụ Khách hàng- Manulife Việt Nam

Lầu 2, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực và không trễ hơn ngày đáo hạn hợp đồng, Quý khách có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng tham khảo: Hướng dẫn khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

 • Hợp đồng mất hiệu lực đến 2 tháng: ngoại trừ phí khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, Quý khách không cần nộp bất kỳ chứng từ nào,
 • Hợp đồng mất hiệu lực trên 2 tháng và đến 2 năm: bên cạnh phí khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, Quý khách trả lời câu hỏi, nộp hồ sơ chứng từ tùy theo thời gian hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực.

Đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm

Tờ khai thông tin sức khỏe

Đơn yêu cầu thay đổi Hợp đồng bảo hiểm

 • Phí bảo hiểm để thay đổi định kỳ đóng phí (nếu thay đổi sang định kỳ dài hơn, đơn yêu cầu và phí cần nộp trong cùng 1 ngày)

Đơn yêu cầu thay đổi Hợp đồng bảo hiểm

Tờ khai thông tin sức khỏe

 • Chứng minh nhân thân (CMND/ Giấy Khai sinh/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu) của Người Được Bảo Hiểm mới
 • Chứng từ yêu cầu và phí cần nộp trong cùng 1 ngày

1.    Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm mới là cá nhân:

 • Chứng minh nhân thân (CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu)
 • Chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm mới và Người được bảo hiểm

Đơn yêu cầu thay đổi Bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm

Tờ khai thông tin sức khỏe (Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm mới có tham gia sản phẩm bổ trợ/ tăng cường)

2.   Áp dụng cho trường hợp Bên mua bảo hiểm mới là tổ chức:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bảng kê khai báo tỉ lệ đóng phí bảo hiểm của doanh nghiệp và nhân viên
 • Bản sao Chứng minh nhân thân (CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu) của những người đại diện pháp luật của BMBH

Đơn yêu cầu thay đổi Bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm

Tờ khai thông tin Công ty/Tổ chức

Hướng dẫn khai và mẫu đơn tự xác nhận rút gọn dành cho Công ty

Tờ khai thông tin FATCA W8BEN-E (nếu có chỉ dấu Mỹ)

Lưu ý: Mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải thỏa quy định của Manulife Việt Nam

Đơn chỉ định người thụ hưởng quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm

 • Chứng minh nhân thân (CMND/ Giấy Khai sinh/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu)

Lưu ý:

 • Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm (BMBH) là Doanh nghiệp khi Yêu cầu thay đổi phải có sự đồng ý của Người được bảo hiểm (NĐBH)
 • Trong trường hợp BMBH là cá nhân:

+   BMBH có thể chỉ định bất kỳ ai là Người thụ hưởng.

+   Tuy nhiên với trường hợp BMBH và NĐBH là 2 người khác nhau đơn yêu cầu thay đổi Người thụ hưởng quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm phải có chữ ký xác nhận của NĐBH. Trường hợp NĐBH dưới 18 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì Người đại diện theo pháp luật/ Người giám hộ hợp pháp sẽ ký thay.

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife