Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Dịch vụ Tổng đài tra cứu thông tin tự động 24/7

Khi có nhu cầu tra cứu về Hợp đồng Bảo hiểm hiện có với Manulife, Quý khách vui lòng truy cập trang Hợp đồng của tôi, ứng dụng Manulife Vietnam hoặc gọi đến Tổng đài 1900 1776 vào bất kỳ thời điểm nào.

1.  Thông tin cần chuẩn bị trước khi gọi Tổng đài

Để thuận tiện cho việc tra cứu, Quý khách vui lòng chuẩn bị thông tin cần thiết gồm:

Để thuận tiện cho việc tra cứu, Quý khách vui lòng chuẩn bị số Hợp đồng bảo hiểm (trong trường hợp Quý khách có hơn 1 Hợp đồng bảo hiểm với Manulife). 

2.  Các phím để tra cứu thông tin

Sau khi xác thực thành công, Quý khách có thể lựa chọn theo hướng dẫn bên dưới để sử dụng hệ thống trả lời tự động 24/7 hoặc kết nối với Tổng đài viên.

Nhấn phím 1 khi Quý khách cần tra cứu                                                              

Thông tin Hợp đồng Bảo hiểm & những vấn đề khác liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm:

 • Khoản vay của Hợp đồng.
 • Giá trị hoàn lại của Hợp đồng.
 • Giá trị tài khoản của Hợp đồng.
 • Thông tin bảo tức tích luỹ và lãi của Hợp đồng.
 • Thông tin phiếu lãnh tiền mặt và lãi của Hợp đồng.
 • Số tiền bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm cơ bản.
 • Phí bảo hiểm định kỳ.
 • Ngày đáo hạn của Hợp đồng.
 • Thời hạn trả hết phí bảo hiểm.
 • Tình trạng Hợp đồng.
Nhấn phím 2 khi Quý khách cần tra cứu                                                              

Thông tin chung của Manulife, các kênh đóng phí và thủ tục bồi thường:

 • Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm.
 • Thông tin cần liên hệ.
 • Số tài khoản nhận phí.
 • Thủ tục giải quyết QLBH.
 • Thời gian làm việc của các văn phòng chi nhánh.

Tại mỗi bước của Tổng đài tra cứu tự động, Quý khách đều có thể nhấn phím 0 để gặp Tổng đài viên.

3.  Những kênh chăm sóc Khách hàng của Manulife

Khi cần được hỗ trợ hoặc tìm hiểu thông tin, bên cạnh Tổng đài 1900 1776, Quý khách có thể liên hệ Manulife thông qua các kênh sau:

Hộp thư điện tử: khachhang@manulife.com

Trang Facebook: Manulife Vietnam

Manulife luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.