Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi
giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hướng dẫn Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm

Inpatient_20px_Digital_dark navy.png

Quyền lợi trợ cấp nằm viện

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng phải nằm viện điều trị vì một lý do nào đó. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện dựa trên số ngày nằm viện nội trú thực tế.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:

 • Nộp qua trang web eClaims
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

Chứng từ bắt buộc:

 • Giấy ra viện

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Các chứng từ khác

Ngoài ra, Qúy khách có thể tham khảo thêm những chứng từ cần nộp trong Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm.

 

Accidental Dental Care_20px_Digital_dark navy.png

Quyền lợi điều trị nội trú/ngoại trú/nha khoa

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng phải điều trị nội trú/ngoại trú/nha khoa vì một lý do nào đó. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm dựa trên chi phí điều trị thực tế phát sinh hợp lệ tại cơ sở y tế.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:

 • Nộp qua trang web eClaims
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

1. Quyền lợi nội trú
Chứng từ bắt buộc:

 • Giấy ra viện
 • Bảng kê chi phí y tế
 • Hóa đơn y tế (Quý khách vui lòng nộp bản gốc về Công ty sau khi gửi yêu cầu trực truyến)

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Các chứng từ khác

2. Quyền lợi ngoại trú/nha khoa:
Chứng từ bắt buộc:

 • Đơn thuốc/Sổ khám bệnh
 • Bảng kê chi phí y tế
 • Hóa đơn y tế (Quý khách vui lòng nộp bản gốc về Công ty sau khi gửi yêu cầu trực truyến)

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Các chứng từ khác

Critical Illness_20px_Digital_dark navy.png

Quyền lợi điều trị bệnh lý nghiêm trọng/bệnh lý theo giới tính

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng mắc phải bệnh lý nghiêm trọng. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm điều trị các bệnh thuộc danh sách bệnh lý nghiêm trọng được nêu rõ trong hợp đồng.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:

 • Nộp qua trang web eClaims
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

 

Chứng từ bắt buộc:
 • Giấy ra viện
 • Tường trình tai nạn (trường hợp tai nạn)
 • Hồ sơ bệnh án

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Các chứng từ khác

Form Empty_20px_Digital_Dark navy.png

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Thông tin bạn cần biết

Khi Người được bảo hiểm tử vong, người thân có thể nộp hồ sơ yêu cầu quyền lợi tử vong. Manulife sẽ nhanh chóng giải quyết yêu cầu quyền lợi theo điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:

 • Nộp qua trang web eClaims
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây.

Chứng từ bắt buộc:

 • Giấy chứng tử
 • Tường trình tai nạn (trường hợp tai nạn)

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Các chứng từ khác

 

Income Suport_20px_Digital_Dark navy.png

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm/điều trị thương tật

Thông tin bạn cần biết

Bạn có thể được xem xét miễn nộp phí bảo hiểm nếu hợp đồng của bạn có quyền lợi Miễn nộp phí khi bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc bệnh lý nghiêm trọng. Hãy xem kỹ các điều khoản này trong hợp đồng của bạn nhé.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:

 • Nộp qua trang web eClaims
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây.

Chứng từ bắt buộc:

 • Giấy ra viện
 • Tường trình tai nạn (trường hợp tai nạn)
 • Hồ sơ bệnh án

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Kết quả giám định tình trạng thương tật

Baby_20px_Digital_dark navy.png

Hỗ trợ chi phí sinh con

Thông tin bạn cần biết

Chúc mừng bạn và gia đình sắp chào đón thêm một thành viên mới! Manulife sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí sinh nở tuỳ theo hạn mức quy định trong hợp đồng bảo hiểm của bạn.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:

 • Nộp qua trang web eClaims
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

Chứng từ bắt buộc:

 • Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh hoặc Giấy chứng sinh

Chứng từ không bắt buộc:

 • Chứng từ y tế
 • Các chứng từ khác

 

Các dịch vụ liên quan khác

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife