Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife

Về chúng tôi

Tin Tức & Sự Kiện

Xem thêm

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment(Việt Nam)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  ("Manulife IM (VN)") hay “MIMV”) là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Manulife ("Manulife Investment Management"). Giá trị và kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi mang đến cho khách hàng dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố cấu thành nên nền tảng tiến trình quản lý đầu tư của chúng tôi: văn hóa quản trị rủi ro, đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ tài năng và cơ cấu tổ chức hoạt động vững mạnh.

 Xem thêm

Tuyển dụng Tư vấn Tài chính

Hãy gia nhập Đội ngũ chiến thắng - Kênh Đại lý Manulife Việt Nam.

Hãy gia nhập Đội ngũ chiến thắng - Kênh Hợp tác qua Ngân hàng Manulife Việt Nam.