Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife

Về chúng tôi

Tin Tức & Sự Kiện

Xem thêm

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment(Việt Nam)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) hay Manulife IM (VN) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Manulife Toàn Cầu ("Manulife Investment Management"), hoạt động độc lập dưới sự giám sát của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Manulife IM (VN) là công ty đứng thứ 2 trên thị trường Việt Nam về quản lý quỹ và hiện đang quản lý các Quỹ Mở, Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư, tài sản ủy thác từ Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) với tổng tài sản tương đương 62.000 tỷ VND tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 Xem thêm

Tuyển dụng Tư vấn Tài chính

Hãy gia nhập Đội ngũ chiến thắng - Kênh Đại lý Manulife Việt Nam.

Hãy gia nhập Đội ngũ chiến thắng - Kênh Hợp tác qua Ngân hàng Manulife Việt Nam.