Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Đội ngũ Lãnh đạo

Sachin N. Shah

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tina Nguyễn

Tổng Giám Đốc

Mark Van den Broek

Giám Đốc Khối Công Nghệ Thông Tin, Manulife Châu Á

Matthew Edward Lawrence

Kiểm Soát Viên Khu Vực Manulife Châu Á

Francois Jalbert

Chuyên gia Tính Toán Bảo Hiểm