Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Số tiền cần tiết kiệm để nghỉ hưu

Tóm tắt

Tôi năm nay {age} tuổi

Thu nhập bình quân của tôi là {salary} đồng/tháng

Tôi có thể tiết kiệm mỗi tháng là {savings} đồng

Tôi sẽ về hưu năm tôi {retiredage} tuổi 

Và cần chi tiêu mỗi tháng {spending} đồng trong những năm tôi về hưu

Giả định lãi suất 5%/năm và tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 75 tuổi

 

Kết quả tính toán

Bạn nên tiết kiệm {result} đồng mỗi tháng từ thời điểm hiện tại để đạt được mục tiêu hưu trí như mong muốn.

Bạn có muốn được tư vấn chi tiết về kế hoạch nghỉ hưu? 

Hãy đăng ký để chuyên gia tài chính của Manulife tư vấn miễn phí cho bạn!

Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn bảo hiểm miễn phí!

  • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

  • Đây là một lĩnh vực cần thiết

    Tìm hiểu thêm về các sản phẩm tài chính

    Tham khảo bài viết liên quan