Tư vấn ngay!
Tư vấn ngay!
Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Các chỉ số lãi suất

Lãi suất Đầu tư Quỹ liên kết chung
Lãi suất
Lãi suất
lãi suất
lãi suất
lãi suất
lãi suất
lãi suất
lãi suất
lãi suất

*Các sản phẩm BH Liên kết chung khác: Manulife – Gia Đình Tôi Yêu, Gia Đình Tôi Yêu, Bách Lộc Toàn Gia, Manulife - Điểm Tựa Ước Mơ, Manulife - Điểm Tựa Yêu Thương, Phúc Gia Trường Thọ

Trong trường hợp Lãi suất công bố thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu theo năm hợp đồng quy định tại Quy Tắc Điều Khoản Sản Phẩm, Công ty sẽ áp dụng Lãi suất cam kết tối thiểu tương ứng cho từng Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng

 

      

Bồi thường bảo hiểm trực tuyến

Bồi thường bảo hiểm nay thật dễ dàng !!!

EasyClaims

Bồi thường bảo hiểm nay thật dễ dàng !!!

Bài viết liên quan

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn bảo hiểm miễn phí!

  • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

  • Đây là một lĩnh vực cần thiết