Tư vấn ngay!
Tư vấn ngay!
Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi

Những thông tin hữu ích về quyền lợi của bảo hiểm hưu trí

Tham gia bảo hiểm hưu trí là một trong những giải pháp giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống khi nghỉ hưu. Không chỉ mang đến quyền lợi hưu trí định kỳ, khi tham gia bảo hiểm hưu trí khách hàng còn nhận được rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Theo Điều 2, Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện:

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động (còn được gọi là bảo hiểm hưu trí nhóm).

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí thường bị nhầm hiểu là chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hai loại bảo hiểm này là khác nhau. Bảo hiểm hưu trí thuộc loại hình bảo hiểm thương mại, còn bảo hiểm xã hội là loại bảo hiểm do nhà nước thực hiện. Tìm hiểu thêm thông tin về các loại bảo hiểm hiện nay và cách phân biệt chúng tại đây.

Với bảo hiểm hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hưu trí cho người được bảo hiểm khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm dựa trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Các quyền lợi của bảo hiểm hưu trí bao gồm:

1. Quyền lợi hưu trí định kỳ

Căn cứ Điều 5, Thông tư 115/2013/TT-BTC quy định việc chi trả quyền lợi hưu trí định kỳ như sau:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm (Tùy theo thỏa thuận được quy định trong hợp đồng bảo hiểm)
 • Mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí được doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng
 • Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro

Doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp quyền lợi bảo hiểm rủi ro trong thời hạn đóng phí bảo hiểm, có thể tiếp tục cung cấp trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí tùy theo theo thỏa thuận giữa hai bên và được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Bao gồm các quyền lợi tối thiểu như:

Quyền lợi trợ cấp mai táng

Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản tiền trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong. Số tiền chi trả dựa trên thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 • Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định. Số tiền chi trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm. Trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bên mua bảo hiểm được quyền điều chỉnh số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Bên cạnh các quyền lợi chính trên, doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ để gia tăng quyền lợi cho người tham gia. Các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ bao gồm:

 • Quyền lợi điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ
 • Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp
 • Quyền lợi chăm sóc y tế
 • Quyền lợi hỗ trợ nằm viện
 • Quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Quyền lợi bổ trợ khác theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm sẽ thỏa thuận và thống nhất phương thức đóng phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm bổ trợ. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép khấu trừ phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm bổ trợ từ giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, khách hàng cần đọc kỹ các điều khoản, quy định trong hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của mình. Đây là giải pháp tài chính giúp bạn yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn khi về hưu mà không phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn miễn phí!

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Bài viết liên quan:

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

  Email: khachhang@manulife.com

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

  Email: khachhang@manulife.com

  Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn bảo hiểm miễn phí!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết