Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Trực Tuyến

Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân Trực tuyến ("Chính sách") áp dụng cho các trang thông tin điện tử ("Trang web") và các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng ("Ứng dụng") của Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (“Công ty”, “Manulife” hoặc “chúng tôi”). Chính sách này giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được trên các Trang web và Ứng dụng của Công ty. Chính sách này bổ sung cho Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân, bất kỳ chính sách bảo mật nào khác của Công ty và/hoặc các điều khoản, điều kiện, thỏa thuận khác có thể áp dụng cho mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

1. Bảo vệ và Bảo mật Dữ liệu Cá nhân

Tại Manulife , sứ mệnh của chúng tôi là giúp khách hàng đưa ra quyết định dễ dàng hơn và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và tận dụng công nghệ hiện đại nhất để thực hiện lời hứa thương hiệu đối với khách hàng, bao gồm việc bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân mà chúng tôi quản lý, xử lý và thu thập thông qua các kênh kỹ thuật số như Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. 

2. Thông báo về mục đích và sự đồng ý

Trừ trường hợp pháp luật quy định khác:

 • việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân khác, nếu có (sau đây gọi chung là “Xử lý Dữ liệu Cá nhân”) sẽ chỉ được thực hiện với sự đồng ý của bạn, và
 •  chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích của việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân như nội dung dưới đây. Chúng tôi giới hạn dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập ở mức cần thiết cho hoặc liên quan đến những mục đích được quy định tại Chính sách Bảo mật này.

3. Dữ liệu chúng tôi thu thập

Loại dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, nhưng có thể bao gồm:

 • trình duyệt và thiết bị bạn đang sử dụng;
 • địa chỉ của trang web được cung cấp bởi trình duyệt của bạn;
 • ngày và giờ truy cập của bạn, được cung cấp bởi cookie;
 • các trang bạn truy cập trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, được cung cấp bởi cookie;
 • số lần bạn truy cập Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, được cung cấp bởi cookie;
 • thời gian bạn ở lại trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi bao lâu và thời điểm bạn thoát khỏi, được cung cấp bởi cookie;
 • vị trí địa lý và địa chỉ IP của bạn, được cung cấp bởi thiết bị của bạn;
 • dữ liệu, thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách nhập dữ liệu, thông tin đó vào Trang web và Ứng dụng của chúng tôi khi đăng ký mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm hoặc sử dụng các công cụ và máy tính trực tuyến của chúng tôi. Dữ liệu, thông tin này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên người dùng, mật khẩu, ngày sinh và tùy chọn ngôn ngữ của bạn;
 • thông tin khác được thu thập bằng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự (do chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập).

4. Mục đích Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Công ty có thể Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với các mục đích khác nhau, cụ thể:

 • Xác minh danh tính của bạn và xử lý các giao dịch bạn đã yêu cầu;
 • Cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trong khi bạn đang truy cập hoặc sử dụng Trang web và Ứng dụng của chúng tôi và giúp điều hướng trang web, ứng dụng dễ dàng hơn;
 • Cho phép bạn sử dụng các công cụ thiết kế bảng minh họa, tính toán, lập kế hoạch trực tuyến, tư vấn kỹ thuật số, chiến lược đầu tư hoặc các công cụ khác trên Trang web, Ứng dụng của chúng tôi;
 • Thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm phân tích dữ liệu, kiểm toán, phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ, và xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi;
 • Cho phép máy chủ web của chúng tôi xác định xem cài đặt cookie trên trình duyệt web của bạn đã được bật hay tắt để chúng tôi biết liệu dữ liệu có thể được thu thập từ trình duyệt web của bạn hay không;
 • Theo dõi lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi và nhận ra trình duyệt web của bạn khi bạn là khách truy cập lặp lại để chúng tôi có thể thu thập số liệu thống kê về số lượng khách truy cập mới và lặp lại, và đánh giá hiệu quả trang web của chúng tôi;
 • Cung cấp quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của Manulife trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi và các trang web của các công ty khác;
 • Bảo vệ bạn và chúng tôi khỏi các hành vi xuyên tạc, gian lận, vi phạm pháp luật, hoạt động tội phạm và / hoặc các hành vi bất hợp pháp khác;
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng, cung cấp thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, liên hệ với bạn để khảo sát sự hài lòng của khách hàng và tiến hành nghiên cứu thị trường,
 • Cho phép các bên thứ ba đã ký hợp đồng với chúng tôi được thực hiện các dịch vụ hoặc các công việc thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba được yêu cầu bảo vệ và bảo mật dữ liệu, thông tin mà chúng tôi chia sẻ với họ và chỉ có thể sử dụng thông tin đó cho các mục đích theo hợp đồng đã ký với chúng tôi.
 • Các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.  

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người, tổ chức khác vì những mục đích nêu tại Mục 4 trên đây trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm:

 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào liên quan đến việc quảng cáo, tiếp thị, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc quảng cáo, tiếp thị trên các trang web của bên thứ ba không liên kết với chung tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ đề cập trên có thể sử dụng các kỹ thuật quảng cáo dựa trên sở thích hoặc hành vi trực tuyến để hiển thị quảng cáo có nhiều khả năng bạn quan tâm hơn.
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích trang web để phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Các công cụ này sử dụng cookie để thu thập và tạo thông tin về các lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi (bao gồm cả địa chỉ Giao thức Internet của bạn) được truyền đến máy chủ của họ dưới dạng ẩn danh để xử lý. Chúng tôi nghiên cứu các mô hình hoạt động trang web để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của khách truy cập vào trang web của chúng tôi.
 • Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: dịch vụ hành chính-văn phòng, in ấn, lưu trữ tài liệu-dữ liệu, dịch vụ y tế/sức khỏe…) và các đối tác, đại lý, hoặc nhà thầu khác của chúng tôi; 
 • Bất kỳ công ty thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên của họ) khi việc chia sẻ dữ liệu cá nhân đó là cần thiết để cung cấp, hoặc hỗ trợ cho hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn;
 • Các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ hoặc phải chia sẻ thông tin theo quy định pháp luật (bao gồm bất kỳ quy định pháp luật, quy tắc, quy định, quy tắc ứng xử, hoặc hướng dẫn nào ràng buộc hoặc áp dụng đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi) hoặc theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành, hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc phải chia sẻ thông tin theo (các) cam kết, thỏa thuận với các cơ quan nhà nước Việt Nam hoặc nước ngoài, hoặc các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác theo quy định pháp luật hoặc được cho phép bởi pháp luật có liên quan.

6. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Để tuân thủ pháp luật hoặc (các) thỏa thuận theo hợp đồng, hoặc cho mục đích hoạt động kinh doanh hợp pháp, chúng tôi có thể phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài. Khi làm điều này, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ ở mức độ thích hợp và cần thiết để duy trì tính bảo mật cho những dữ liệu này. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

7. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi chúng tôi thu thập các dữ liệu này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý và cần thiết theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích được quy định tại Mục 4 của Chính sách Bảo mật này.

Điều này cho phép chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, thông tin, hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin của bạn cho những mục đích hợp lệ được quy định tại tại Mục 4 trên đây. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết phải được lưu trữ trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể hủy, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân đó ngay lập tức hoặc theo chu kỳ như được quy định tại chính sách nội bộ về lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

8. Tìm hiểu thêm về cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn tạo tự động trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web internet. Cookie thu thập và lưu trữ thông tin về các mẫu duyệt web và thông tin bạn cung cấp.

Trong một số trường hợp, và khi được pháp luật cho phép, Manulife có thể cho phép tạo cookie của bên thứ ba khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Những cookie này được sử dụng để quảng cáo sản phẩm Manulife trên các trang web của các công ty khác và cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả quảng cáo của mình.

Các trang web của chúng tôi cũng có thể chứa hình ảnh điện tử được gọi là đèn hiệu web. Đèn hiệu web đôi khi được gọi là "hình ảnh GIF rõ ràng", "thẻ pixel" hoặc "GIF pixel đơn".  Đèn hiệu web thường vô hình đối với người dùng và được sử dụng cho nhiều mục đích tương tự như cookie.

9. Biện pháp Bảo vệ

Để giúp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi sự truy cập và sử dụng trái phép, chúng tôi sử dụng kết hợp các biện pháp bảo mật và duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính đđể bảo vệ và giữ an toàn cho các dữ liệu cá nhân đó.  Ví dụ: chúng tôi sử dụng các kỹ thuật mã hóa như Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) và các công nghệ xác thực nhằm bảo vệ việc truyền dữ liệu, thông tin qua Internet. Một số trang web của chúng tôi sử dụng tính năng hết thời gian chờ sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi tài khoản của mình sau khoảng thời gian bạn không hoạt động (thời gian nhàn rỗi).

Bạn nên lưu ý rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào có thể đảm bảo được sự an toàn 100%.

10. Quyền và Lựa chọn của bạn

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie. Nếu muốn, bạn có thể đặt trình duyệt của mình tắt cookie hoặc thông báo cho bạn khi chúng được cài đặt. Bạn cũng có khả năng xóa cookie mà bạn đã chấp nhận.

Bạn có thể chọn không tham gia hoạt động phân tích trang web bằng cách cài đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi cookie được gửi và chặn cookie phân tích nếu muốn. Vui lòng tham khảo Menu Trợ giúp của trình duyệt để được hướng dẫn.

Nếu bạn xóa hoặc tắt cookie, bạn không thể tận dụng tối đa các tính năng trong Trang web của chúng tôi.

11. Liên kết đến các trang web khác

Một số trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không quản lý, giám sát hoặc duy trì các biện pháp bảo mật của các trang web này và không có thẩm quyền đối với chúng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các chính sách và biện pháp bảo mật của họ. 

12. Thông tin liên lạc

Khi có bất kỳ khiếu nại, câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật Dữ liệu này,  đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau trong giờ làm việc:

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Manulife Plaza

75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Telephone: (028) 5416 6888

Bạn cũng có thể gửi các yêu cầu của mình tới Đường dây nóng của chúng tôi theo số 1900 1776, hoặc gửi email đến khachhang@manulife.com