Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Manulife thông báo xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính Sách Bảo Mật Dữ liệu Cá nhân, trong đó quy định rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023.

Trong quá trình cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện việc thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân được Quý Khách hàng đồng ý cung cấp nhằm mục đích phục vụ cho công việc. Chúng tôi cam kết luôn luôn tuân thủ đầy đủ và nghiêm chỉnh tất cả các quy định của pháp luật và sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của tất cả khách hàng.

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của Công ty bao gồm các nội dung:

-Những loại dữ liệu cá nhân mà Manulife và/ hoặc các bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Manulife có giao kết hợp đồng sẽ thực hiện thu thập và xử lý và các cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;

-Các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;

-Các bên được Manulife chia sẻ dữ liệu cá nhân;

-Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu các nhân của chủ thể dữ liệu cá nhân và Manulife; và

-Các vấn đề khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân.

Các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm. Manulife sẽ đăng tải chính thức bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này trên trang điện tử chính thức của Manulife, và sẽ thông báo cho các chủ thể dữ liệu cá nhân về sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các phương thức liên lạc mà Manulife cho là phù hợp.

Vui lòng xem nội dung chi tiết của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân tại đây.

Trường hợp có bất kỳ câu hỏi và/hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc đối với dữ liệu cá nhân của mình, Quý Khách hàng vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email khachhang@manulife.com; hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

1. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Manulife Plaza - 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần - Từ 8:30 đến 17:30 (ngoại trừ dịp Lễ, Tết).

2. Đường dây nóng số 1900 1776

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần - Từ 8:30 đến 18:00 (ngoại trừ dịp Lễ, Tết).

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!

Manulife Việt Nam