Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Chương trình Chăm sóc Khách hàng 2024

Áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

Tất cả công ty/tổ chức là khách hàng nhóm có ngày kỷ niệm thành lập từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

*Khách hàng nhóm là một công ty/tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm nhóm cho nhân viên của họ. 

Vào ngày kỷ niệm thành lập công ty/tổ chức, Manulife gửi quà tặng vật lý đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký với Manulife.

Phân hạng

Điều kiện về Tổng phí bảo hiểm quy năm (APE)

Quà tặng

Bạch Kim

Tổng phí đóng hằng năm từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng

Bộ bình trà Minh Long 700ml

Kim Cương 1

Tổng phí đóng hằng năm từ 300 triệu đồng 500 triệu đồng

Bộ bình trà Minh Long 1100ml

Kim Cương 2

Tổng phí đóng hằng năm từ 500 triệu đồng 1000 triệu đồng

Bình hoa Minh Long

Kim Cương 3

Tổng phí đóng hằng năm từ 1000 triệu đồng

Bình hoa Minh Long

 

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife