Tư vấn ngay!
Tư vấn ngay!
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu

Người lao động sẽ được nhận trợ cấp một lần cho số năm đóng dư bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội không đáp ứng được các điều kiện hưởng lương hưu sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm theo quy định khi có yêu cầu sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Số năm đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Số năm đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó: Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Lưu ý:

 • Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi.
 • Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo)

Ví dụ: Bà A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 10 năm trong đó có 4 năm đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014), mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà A là 4.000.000 đồng. Nếu bà A nộp đơn yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng sẽ được tính như sau:

Mức hưởng = 1,5 x 4.000.000 x 4 + 2 x 4.000.000 x 6 = 72.000.000 đồng.

Lưu ý:

Khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định:

“Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội”.

Do đó, sau khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ không được nhận các chế độ bảo hiểm xã hội nói chung (như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, v.v…) cũng như chế độ hưu trí nói riêng (lương hưu hàng tháng) nữa. Vì vậy, việc xây dựng một kế hoạch tài chính vững mạnh để tuổi già an nhàn là điều rất cần thiết.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Căn cứ Điều 58, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như sau:

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài nhận được lương hưu theo quy định, người lao động có cơ hội nhận được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dài hơn số năm tương ứng với mức hưởng 75%.

Mức hưởng = Số năm đóng dư x 0,5 x Mbqtl

Như vậy, nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động sẽ nhận đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định, một số trường hợp sẽ được nhận thêm một khoản tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trong trường hợp, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không đủ để hưởng lương hưu, người lao động có thể yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

Xem thêm: Gói bảo hiểm tiết kiệm cho hưu trí an nhànCác quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm

Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn miễn phí!

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Bài viết liên quan:

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

  Email: khachhang@manulife.com

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

  Email: khachhang@manulife.com

  Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn bảo hiểm miễn phí!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết