Tư vấn ngay!
Tư vấn ngay!
Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Giá trị hoàn lại là số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ trả cho bạn khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ kết thúc trước thời hạn. Tuy nhiên, phải chăng mọi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đều có giá trị hoàn lại? Cách tính như thế nào? Có đặc điểm gì? Để trả lời những câu hỏi trên, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Manulife nhé

1. Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Giá trị hoàn lại là số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ trả cho bạn khi hợp đồng bảo hiểm kết thúc trước thời hạn. Ngoài ra giá trị hoàn lại trong sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị được định nghĩa cụ thể trong các thông tư sau:

Theo Điều 8 thông tư 52/2016/TT-BTC, giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung  được xác định là giá trị hợp đồng đó trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Theo Điều 10 thông tư 135/2012/TT-BTC, giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị được xác định dựa trên giá mua đơn vị quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.

2. Đặc điểm của giá trị hoàn lại

Dù đối tượng khách hàng bảo hiểm là bất kỳ ai, tuy nhiên cần bảo đảm các điều kiện về sức khỏe, tuổi tác, nghề nghiệp và tài chính. Bên cạnh đó là sự trung thực trong việc cung cấp thông tin, đòi hỏi tất cả thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng bảo hiểm phải đầy đủ và chính xác 100% vì mọi  quyền lợi chi trả đều căn cứ trên cơ sở thông tin mà bạn khai báo.

3. Khi nào bạn nhận được giá trị hoàn lại?

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, không có quy định cụ thể về thời gian khách hàng sẽ nhận lại được giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do đó bạn có thể nhận được giá trị hoàn lại ngay từ năm đầu tiên, năm thứ hai hay bất cứ khi nào có nhu cầu. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng, tham gia bảo hiểm là câu chuyện dài hơn, vậy nên hãy cố gắng theo đến cùng để quyền lợi bảo hiểm của mình không bị ảnh hưởng.

4. Cách tính giá trị hoàn lại?

Giá trị hoàn lại được tính bằng công thức sau: Giá trị tài khoản tại ngày chấm dứt hợp đồng - chi phí chấm dứt hợp đồng - các khoản nợ (nếu có)

Trong đó, chi phí chấm dứt hợp đồng sẽ tùy thuộc vào sản phẩm bạn tham gia, được thể hiện rõ trong điều khoản hợp đồng.

Kiểm tra giá trị hoàn lại ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra giá trị hoàn lại trong bảng minh họa quyền lợi sản phẩm.

Để tránh những vấn đề không may xảy ra sau này, ngay từ lúc giao ký hợp đồng, bạn nên xem xét và kiểm tra kỹ các điều khoản để xác định thời điểm nào hợp đồng bắt đầu có giá trị hoàn lại, có kèm điều kiện gì không?

Việc xác định được giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp cho bạn chủ động hơn trong quá trình tham gia bảo hiểm, từ đó sẽ có những quyết định phù hợp để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu bạn có hợp đồng Manulife, bạn có thể kiểm tra tại: Tra cứu thông tin hợp đồng bảo hiểm - ManuConnect | Manulife

Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn miễn phí!

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Bài viết liên quan:

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

  Email: khachhang@manulife.com

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

  Email: khachhang@manulife.com

  Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn bảo hiểm miễn phí!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết