Tư vấn ngay!
Tư vấn ngay!
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

An tâm điều trị với quyền lợi trợ cấp nâng cao

Chi phí điều trị nằm viện ngày một tăng dẫn đến nỗi lo luôn thường trực, gây tác động lớn tới cuộc sống người bệnh và những người thân trong gia đình, đặc biệt với những người mắc bệnh nặng khi thường xuyên phải chi trả viện phí. Sản phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng giúp bạn tự tin vững bước trên một hành trình cuộc sống trọn vẹn, không còn vướng bận âu lo với các khoản trợ cấp y tế cùng quyền lợi bảo vệ ưu việt. 

Quyền lợi hấp dẫn:

Tuổi tham gia: 0 - 69

Bảo vệ toàn diện đến năm 85 tuổi

 • 5 ngày nằm viện đầu tiên/đợt nằm viện: Chi trả 100% Số Tiền Bảo Hiểm* (STBH*)/ngày cho năm hợp đồng thứ nhất; 150% STBH*/ngày cho năm hợp đồng thứ 2 và 200% STBH*/ngày từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi.
 • Từ ngày nằm viện thứ 6 trở đi/đợt nằm viện: Chi trả 240% STBH*/ngày.
 • Quyền lợi Trợ Cấp Tại Khoa chăm sóc đặc biệt: Chi trả 400% STBH*/ngày.
 • Chi trả tối đa 1000 ngày trước tuổi 70 hoặc 500 lần STBH từ tuổi 70 trở đi.
 • Chi trả 500 lần STBH* (tối đa 2 tỷ) nếu:
  • Nằm viện tại khoa Chăm Sóc Đặc Biệt tối thiểu 10 ngày liên tục và có sử dụng công cụ hỗ trợ sự sống có xâm lấn trong quá trình điều trị; hoặc
  • Nằm viện tối thiểu 21 ngày liên tục để tiến hành phẫu thuật
 • Chi trả tối đa 1 lần trong suốt thời hạn bảo vệ. Trước khi chi trả, trừ đi quyền lợi Trợ cấp Nằm Viện phát sinh từ tuổi 70 trở đi

Chi trả 500 lần STBH* khi tử vong sau tuổi 70, trừ đi STBH đã chi trả cho quyền lợi Trợ cấp Nằm Viện phát sinh từ tuổi 70 trở đi

(*) Số Tiền Bảo Hiểm của sản phẩm bổ trợ

Tham khảo chi tiết quyền lợi của sản phẩm bổ trợ

 Điều khoản sản phẩm

Lưu ý khi tham gia sản phẩm

Bảng biểu phí bảo hiểm

Bài viết liên quan:

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Đăng ký ngay để được chuyên gia tài chính từ Manulife tư vấn bảo hiểm miễn phí!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết