Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Hỗ trợ đóng phí để vẫn đảm bảo giá trị tài khoản của các Hợp Đồng Bảo Hiểm Đầu Tư

Với nhóm sản phẩm bổ trợ này, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được hỗ trợ đóng phí để duy trì giá trị tài khoản hợp đồng khi chính họ hay Người Được Bảo Hiểm bị thương tật hay bệnh lý nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. 

Quyền lợi hấp dẫn:

An tâm tiếp tục duy trì các quyền lợi của hợp đồng

Hỗ trợ đóng phí hợp đồng khi Bên Mua Bảo Hiểm không may gặp tử vong, mắc bệnh lý nghiêm trọng hay bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Hỗ trợ đóng phí hợp đồng khi Người Được Bảo Hiểm mắc bệnh lý nghiêm trọng hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bài viết liên quan:

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

  • Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin của Manulife 

  • Xác nhận