Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
Trương Thị Năm Trương Thị Năm

Về tôi

Câu chuyện của tôi

Tôi nỗ lực hàng ngày giúp khách hàng đạt được những nhu cầu tài chính trong tương lai và vươn tới sự hài lòng từ khách hàng. Tôi sẽ làm việc hết mình để không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và sẵn sàng phụng sự khách hàng để khách hàng yên tâm khi chọn tôi đồng hành

Thành tựu của tôi

2016, 2023: Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: MDRT

2023 : Manulife Pro Bạch Kim
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2018-2023 : MBA
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2016, 2022-2023 : FC
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

0 : 0
Tổ chức trao giải: 0

Cùng nhau kiến tạo cuộc sống tốt hơn mỗi ngày

Đăng ký để nhận Tư vấn tài chính miễn phí hoặc trở thành Chuyên gia tài chính của Manulife!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Cảm ơn bạn đã liên lạc với tôi!

  Tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ!

  Trang chủ

  Oops!!!

  Hệ thống hiện đang quá tải, vui lòng thử lại sau!

  Trang chủ

 • Về Manulife

  Xem thêm