Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Báo cáo tài chính

Nếu Quý khách quan tâm tìm hiểu các báo cáo tài chính các năm trước, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ email khachhang@manulife.com

 

Báo cáo thường niên

Các mục tiêu, chính sách quản lý đầu tư