Làm thế nào để tham gia MOVE?
Làm thế nào để tham gia MOVE?
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Tổng đài hỗ trợ ManulifeMOVE

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân ManulifeMOVE

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này (“Chính Sách”) mô tả cách thức Công Ty TNHH Manulife Việt Nam và các đơn vị liên kết (sau đây gọi chung là “Manulife” hoặc “chúng tôi”) xử lý, thu thập, ghi nhận, sử dụng, thay đổi, lưu trữ, chuyển giao, chia sẻ và các các hành động khác có liên quan dữ liệu cá nhân của Bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng ManulifeMOVE và các trang thông tin điện tử của Manulife.

Chính Sách này áp dụng cho tất cả người dùng ManulifeMOVE (sau đây được gọi chung là “Bạn” hoặc “Người Dùng” )

Bằng việc truy cập, đăng ký tài khoản, và tham gia các hoạt động trên ứng dụng ManulifeMOVE, Bạn xác nhận đồng ý với việc Manulife xử lý, thu thập, sử dụng, chia sẻ các dữ liệu cá nhân của Bạn theo các nội dung của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này, cũng như đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách này và Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE áp dụng cho ứng dụng ManulifeMOVE và các trang thông tin điện tử liên quan đến ManulifeMOVE.

Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ hoặc tính năng trong ứng dụng ManulifeMOVE, chúng tôi sẽ cần phải thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, thay đổi, lưu trữ, chuyển giao, chia sẻ Dữ Liệu được thu thập từ Bạn. Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin các câu trả lời về sức khỏe, thể lực, dinh dưỡng và/hoặc các dữ liệu liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các số liệu về sức khỏe, hoạt động thể chất, giấc ngủ, nhịp tim, cân nặng, chiều cao, bước chân, lượng calo được đốt cháy và các thông tin khác

“Dữ Liệu” hoặc “Dữ Liệu Cá Nhân” bao gồm bất kỳ thông tin định danh và không định danh do Người Dùng cung cấp khi đăng ký và sử dụng tài khoản trên ứng dụng ManulifeMOVE và do chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp. Thông tin không định danh bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ email,  số bước chân, các thông tin trả lời của người dùng về thói quen vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ hoặc các hoạt động trên ứng dụng ManulifeMOVE… Thông tin định danh bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc số nhận dạng do chính phủ cấp, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin sức khỏe, thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tại Manulife, hình ảnh Bạn cung cấp hoặc các thông tin khác (nếu có) được khách hàng cung cấp trong hợp đồng bảo hiểm tại Manulife, và các thông tin khác (sau đây được gọi chung là “Dữ Liệu” hoặc “Dữ Liệu Cá Nhân”).

A.    Nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân

Khi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân sau:

1.     Thông báo về mục đích và sự đồng ý

1.1.       Trừ các trường hợp ngoại lệ và/hoặc các trường hợp mà pháp luật quy định, việc xử lý, thu thập, ghi nhận, sử dụng, lưu trữ, thay đổi, chuyển giao hoặc tiết lộ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân sẽ chỉ được thực hiện với sự đồng ý của Bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về các mục đích của việc xử lý, thu thập, ghi nhận, sử dụng, lưu trữ, thay đổi, chuyển giao hoặc chia sẻ các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.  Chúng tôi giới hạn Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập ở mức cần thiết cho hoặc liên quan đến những mục đích này.

1.2.       Bạn có thể từ chối để chúng tôi xử lý, thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

2.    Truy cập và chỉnh sửa

2.1.       Vào bất kỳ thời điểm nào, Bạn được quyền yêu cầu kiểm tra Dữ Liệu Cá Nhân và được thông tin về các cách thức mà Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể đã được sử dụng trong chương trình ManulifeMOVE.

2.2.       Bạn cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và yêu cầu sửa đổi cho phù hợp nếu thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu này theo thông lệ, chính sách Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi và theo quy định của pháp luật.

3.    Độ chính xác

Chúng tôi mong muốn rằng Dữ Liệu Bạn nhập và cung cấp trong Ứng dụng này mang tính chính xác và đúng nhất với thực tế, hiểu biết và đánh giá của bản thân. Dữ Liệu của Bạn (bao gồm thông tin liên hệ như email và các câu trả lời liên quan đến chỉ số sức khỏe, vận động v.v…) trong Ứng dụng luôn được cập nhật nhằm phục vụ hiệu quả cho mục đích hỗ trợ Người Dùng trong Ứng dụng này và để đảm bảo quyền lợi của Bạn trong các hoạt động liên quan đến dữ liệu được thu thập và sử dụng. Vì lý do này, Bạn cần cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào sớm nhất có thể.

4.    Bảo vệ & Bảo mật:

Chúng tôi sẽ quản lý, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn bằng các biện pháp kiểm soát cẩn trọng, an toàn hợp lý và phù hợp với độ nhạy cảm của Dữ Liệu Cá Nhân, cho mục đích các dữ liệu này tránh khỏi việc bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc và Chính sách Bảo mật của Manulife.

Chúng tôi khuyến nghị Bạn, cũng như tất cả các Người Dùng không chia sẻ thông tin cá nhân cũng như các dữ liệu của mình trong ứng dụng ManulifeMOVE với những người khác. Người Dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi thông tin, hoạt động sử dụng dịch vụ trong ứng dụng ManulifeMOVE và trên mọi trang thông tin và tại tất cả các địa điểm… bao gồm: tài khoản Manulife ID (Số điện thoại hoặc địa chỉ email), mật khẩu, ngày sinh, thông tin phần thưởng/ phiếu quà tặng, hoặc các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của mình tại Manulife như: họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu...

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ManulifeMOVE về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của cá nhân người dùng khác mà không được người dùng đó cho phép… để có biện pháp giải quyết phù hợp.

5.    Lưu trữ

Manulife tuân thủ các yêu cầu và quy định hiện hành liên quan đến việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân.

6.    Minh bạch

6.1.      Chúng tôi đã chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ của chúng tôi đối với Chính Sách này.

6.2.      Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các chính sách, thông lệ và quy trình bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi cho Bạn thông qua Chính Sách này và/hoặc theo yêu cầu.

B.    Thông báo cho khách hàng về bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân

1.      Dữ Liệu Cá Nhân được chúng tôi thu thập

Là nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, đối với các dịch vụ, chương trình dành riêng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực tại Manulife, chúng tôi có thể thu thập thông tin, Dữ Liệu trực tiếp từ Bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp, đối chiếu với các dữ liệu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

1.1.     Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản

 • Nhận dạng chung và thông tin liên lạc (tên, địa chỉ, email cá nhân, số điện thoại, tuổi, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, v.v.);
 • Số giấy tờ tùy thân do cơ quan chính phủ cấp (số CMND, số thẻ căn cước, số hộ chiếu,  số giấy khai sinh, v.v.);
 • Thông tin y tế và sức khỏe (tình trạng sức khỏe, thông tin thương tật hoặc khuyết tật, y tế và các thủ tục được thực hiện, tình trạng hút thuốc, tiền sử y tế gia đình, v.v.);
 • Thông tin về hợp đồng bảo hiểm tại Manulife;
 • Thông tin về kiến ​​thức đầu tư của Bạn và khả năng chịu rủi ro;
 • Các thông tin khác, bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm tài chính (bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác, lịch sử yêu cầu bồi thường, thông tin tuyển dụng, lái xe hoặc hồ sơ tội phạm, hồ sơ du lịch, v.v.) và;
 • Hình ảnh, video, tư liệu ghi hình, ghi âm giọng nói và thông tin liên lạc điện tử phục vụ mục đích hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng;
 •  Thông tin về các thành viên gia đình và những người khác được chỉ định là người thụ hưởng hoặc được ủy quyền theo chương trình bảo hiểm.
 • Thông tin từ cookies hoặc các công nghệ tương tự để kích hoạt hoặc tăng cường chức năng của trang web của chúng tôi hoặc để phân tích lưu lượng truy cập cho tiếp thị hoặc các mục đích khác;
 • Các thông tin đươc thu thập qua việc sử dụng cookies và các kỹ thuật tương tự (bới chúng tôi hoặc các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi);
 • Các dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên ứng dụng ManulifeMOVE của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có). 

1.2.      Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

 • Tình trạng y tế, sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án (không bao gồm thông tin về nhóm máu);
 • Địa chỉ IP, ID quảng cáo và các thông tin tương tự khác;
 • Các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc chúng tôi phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho các bạn trên ứng dụng ManulifeMOVE của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác về các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của bạn có thể được chúng tôi thu thập. Chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng cho Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên ứng dụng ManulifeMOVE của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có).

2. Mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

2.1.       Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể được xử lý, thu thập và sử dụng với các mục đích khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ của Bạn với chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để:

 • Xác nhận danh tính của Bạn;
 • Xác nhận tính chính xác của thông tin thu thập được;
 • Quản trị, thực hiện các chức năng, giao dịch hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Bạn trong chương trình và ứng dụng ManulifeMOVE. Các hoat động này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tính toán, trao giải, hiển thị và thông báo trong ứng dụng về các giải thưởng để giúp Bạn theo dõi hoạt động của các chương trình;
 •  Xác nhận thông tin của Bạn trong trường hợp Bạn tham gia bất kỳ hoạt động nào trong ứng dụng ManulifeMOVE như Thử thách, Mục tiêu, Phần thưởng, Ưu đãi và các dịch vụ hợp đồng bảo hiểm…;
 • Liên hệ và chuyển phần thưởng, quà tặng đến Bạn…;
 • Ngăn ngừa các hoạt động lừa đảo, phá hủy tài khoản manulifemove của Người Dùng/ Thành viên/ Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Thiết kế trải nghiệm mới và nâng cao các sản phẩm hiện có được cung cấp bởi manulifemove và các đối tác;
 • Nâng cao hiểu biết của chúng tôi về các nhóm người dùng, “nhu cầu” và “mong muốn” của khách hàng thông qua phân tích bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, dữ liệu được thu thập ở phân khúc khách hàng, đo lường các hoạt động và hiệu suất;
 • Cho các hoạt động nghiên cứu thống kê hoặc phân tích được thực hiện bởi Manulife, công ty tái bảo hiểm và các dịch vụ tài chính hoặc cơ quan quản lý tương ứng của chúng tôi;
 • Đánh giá, bảo lãnh và thẩm định hợp đồng bảo hiểm của Bạn và đánh giá rủi ro bảo hiểm trong bất kỳ thay đổi hoặc gia hạn bảo hiểm nào;
 • Đánh giá khả năng chi trả của Bạn đối với các sản phẩm tài chính và bảo hiểm mà bạn đăng ký;
 • Quản lý các sản phẩm bảo hiểm, tài chính và dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm điều tra, xem xét, đánh giá và giải quyết khiếu nại;
 • Liên lạc với Bạn, đặc biệt là liên quan đến chương trình, chính sách, cập nhật những thay đổi của Bạn;
 • Cung cấp liên tục cho Bạn các dịch vụ và trả lời các câu hỏi của Bạn hoặc hướng dẫn;
 • Thu hồi bất kỳ khoản nợ nào liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc không chính đáng khác;
 • Huấn luyện nhân viên và giám sát để đảm bảo chất lượng;
 • Bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định trong và ngoài Việt Nam, bao gồm các yêu cầu điều tra của cơ quan pháp luật, các quy định của chính phủ và cơ quan có thẩm quyền;
 • Giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu;
 • Tiến hành giám sát tuân thủ và đánh giá kiểm toán;
 • Tổng hợp số liệu thống kê để thiết kế và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ, hoặc tham gia vào các nghiên cứu trong ngành;
 • Hỗ trợ chúng tôi hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, ví dụ, để thực hiện khảo sát và nghiên cứu các hình thức và phân tích thị trường khác;
 • Thực hiện bất kỳ chức năng và hoạt động nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở tiếp thị, kiểm toán, báo cáo, nghiên cứu, phân tích, tái bảo hiểm, phục vụ chung và bảo trì trực tuyến và các dịch vụ khác;
 • Thiết kế, quảng bá, tiếp thị, cải thiện, cải tiến và cung cấp thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác của chúng tôi;
 • Phát triển hệ thống hoặc sản phẩm và lên kế hoạch, kiểm toán và các mục đích quản trị;
 • Tuân thủ mọi cam kết hoặc thỏa thuận hoặc đồng thuận với các cơ quan quản lý trong nước hoặc nước ngoài, các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan được công nhận trong ngành;
 • Cho mục đích hoạt động, đánh giá tín dụng, xây dựng mô hình, chấm điểm tín dụng hoặc phân tích thống kê (bao gồm, phân tích hành vi và đánh giá mối quan hệ tổng thể với công ty của chúng tôi trong việc sử dụng dữ liệu đó để tuân thủ mọi nghĩa vụ, yêu cầu, chính sách, thủ tục, hoặc sắp xếp để chia sẻ dữ liệu và thông tin trong các công ty của chúng tôi và/ hoặc việc sử dụng dữ liệu và thông tin khác theo bất kỳ chương trình nào để tuân thủ việc thực thi nghĩa vụ thuế, trừng phạt hoặc ngăn chặn hoặc phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác), cho dù là khách hàng của chúng tôi hay ai khác;
 • Thực hiện bất kỳ quyền nào chúng tôi có thể có liên kết đến việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính cho Bạn;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được quy định cụ thể trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi cung cấp hoặc được pháp luật hoặc các cơ quan có liên quan cho phép hoặc yêu cầu.
 • Để hỗ trợ các mục đích thực thi pháp luật, điều tra của cảnh sát hoặc chính phủ hoặc các cơ quan quản lý khác; và để đáp ứng các yêu cầu do pháp luật đặt ra hoặc đã đồng ý với chính phủ hoặc các cơ quan quản lý; và các mục đích khác liên quan trực tiếp đến bất kỳ các điều ở trên.

2.2.    Các thông tin do Bạn cung cấp cho việc đăng ký thành viên, các hoạt động và các lợi ích của Bạn trong ứng dụng ManulifeMOVE không đủ cơ sở để thiết lập thông tin cho một đồng bảo hiểm giữa Manulife và Bạn. Khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm với Manulife, Bạn sẽ cần cung cấp tất cả thông tin và chứng từ quan trọng được quy định theo hợp đồng bảo hiểm và/hoặc đơn yêu cầu bảo hiểm.    

2.3.    Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng của ManulifeMOVE chỉ được áp dụng trong ứng dụng, chương trình ManulifeMOVE và các trang thông tin điện tử chính thức của ManulifeMOVE cũng như của Manulife Việt Nam. Chính sách này không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết, hợp tác tại ứng dụng ManulifeMOVE, hoặc trang thông tin chính thức của ManulifeMOVE và Manulife Việt Nam tại địa chỉ chung: www.manulife.com.vn. Khách hàng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng của những website này.

3.    Chúng tôi chia sẻ, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho ai

Dữ Liệu Cá Nhân do Bạn cung cấp cho chúng tô hoặc do chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác nhau luôn được bảo mật. Chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ, hoặc cao hơn nếu có thể, các tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư Dữ Liệu Cá Nhân được quốc tế công nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật Dữ Liệu Cá nhân đối với việc xử lý, thu thập, ghi nhận, sử dụng, lưu trữ, thay đổi, chuyển giao, chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân. Công ty Manulife, nhân viên và đại diện phải tuân thủ cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư trong việc xử lý thông tin cá nhân.

Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân đó cho những người và/hoặc tổ chức khác phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Bất kỳ tư vấn viên, đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thành viên do Manulife chỉ định bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động quản trị, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, tổng đài chăm sóc, gửi thư từ, hệ thống cơ sở hạ tầng và vận hành, quản trị trang web, tiếp thị, tài chính, tích điểm đổi quà, phát hành hoá đơn và đào tạo; Các công ty khác giúp Manulife thu thập thông tin của Bạn hoặc liên lạc với Bạn, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu và cơ quan đánh giá xếp hạng, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi ManulifeMOVE;
 • Bất kỳ công ty thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên của họ) khi việc chia sẻ dữ liệu cá nhân đó là cần thiết để cung cấp, hoặc hỗ trợ cho hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn;
 • Bất kỳ các công ty thành viên của chúng tôi nhằm cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp đến Bạn;
 • Bất kỳ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn tài chính, môi giới, người giới thiệu hoặc trung gian khác (bao gồm cả nhân viên của họ);
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm (bao gồm các công ty tái bảo hiểm được đề xuất) và các đối tác hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ y tế được Manulife chỉ định cung cấp hoặc thực hiện các dịch vụ y tế, thẩm định hồ sơ v.v… có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của Người Dùng tại Manulife;
 • Các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ hoặc phải chia sẻ thông tin theo quy định pháp luật (bao gồm bất kỳ quy định pháp luật, quy tắc, quy định, quy tắc ứng xử, hoặc hướng dẫn nào ràng buộc hoặc áp dụng đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi) hoặc theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành, hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc phải chia sẻ thông tin theo (các) cam kết, thỏa thuận với các cơ quan nhà nước Việt Nam hoặc nước ngoài, hoặc các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác theo quy định pháp luật hoặc được cho phép bởi pháp luật có liên quan.

4.    Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn ra nước ngoài

Vì lý do hợp đồng, pháp lý hoặc kinh doanh, chúng tôi có thể chuyển và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đến / tại các quốc gia, vùng lãnh thổ và địa điểm bên ngoài Việt Nam. Khi làm điều này, chúng tôi sẽ đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được bảo vệ ở mức độ thích hợp và cần thiết để duy trì tính bảo mật cho những Dữ Liệu này, và mọi Dữ Liệu được chuyển / lưu trữ sẽ được xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.

5.      Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của Bạn bao lâu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi chúng tôi thu thập các dữ liệu này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý và cần thiết theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích được quy định tại Mục 2 của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

Điều này cho phép chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, thông tin, hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin của bạn cho những mục đích hợp lệ được quy định tại tại Mục 2 trên đây, ví dụ để giúp chúng tôi giải quyết các yêu cầu và khiếu nại, phòng, chống gian lận và tội phạm tài chính, phản hồi các yêu cầu của các cơ quan nhà nước v.v.  Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết phải được lưu trữ trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể hủy, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân đó ngay lập tức hoặc theo chu kỳ như được quy định tại chính sách nội bộ về lưu trữ dữ liệu của chúng tôi. 

C.    Quyền của bạn liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bạn có các quyền sau:

 1. Được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
 2. Đồng ý, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
 3. Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 4. Xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.
 5. Yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân.
 6. Yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình.
 7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Xin lưu ý rằng: 

(i)     Trong một số trường hợp, việc bạn không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp hoặc duy trì việc cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc xử lý khiếu nại của bạn.

(ii)    Khi nhận được yêu cầu từ bạn về việc thực hiện (các) quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hậu quả có thể xảy ra khi yêu cầu của bạn được thực hiện. 

(iii)   Khi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ bạn, trước khi xóa dữ liệu cá nhân của bạn (dù là do bạn rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân), chúng tôi phải kiểm tra xem có bất kỳ lý do chính đáng hoặc trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi phải sao lưu, tiếp tục lưu trữ hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hay không nhằm mục đích tuân thủ pháp luật. 

D.   Sử dụng cookies

Cookies là các tệp văn bản nhỏ có thể được lưu trữ tự động trên trình duyệt web của Bạn mà trang web của chúng tôi có thể truy xuất. Chúng tôi có thể sử dụng cookies để bật hoặc tăng cường chức năng của trang web của chúng tôi, hoặc để phân tích lưu lượng truy cập cho tiếp thị, hoặc để lưu trữ thông tin về quá trình truy cập của Bạn, hoặc để tổng hợp thông tin ẩn danh, tập hợp số liệu, để hiểu cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi, từ đó cải thiện cấu trúc và nội dung cho phù hợp hơn, hoặc cho các mục đích hợp pháp khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các chuyên gia tư vấn phân tích website sử dụng cookies để nghiên cứu việc sử dụng và các hoạt động nhất định trên các phần của trang web của chúng tôi. Cookies có thể làm cho website của chúng tôi hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của Bạn, do đó cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa hơn cho Bạn.

Trong một số trường hợp, và khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cho phép tạo cookies của bên thứ ba khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Những cookies này được sử dụng để quảng cáo các sản phẩm của chúng tôi trên các trang web của các công ty khác và để cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả của quảng cáo của mình.

Hầu hết các trình duyệt web ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookies. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt web để Bạn sẽ được thông báo khi nhận cookies. Nếu Bạn muốn, bạn có thể đặt trình duyệt web của mình để tắt cookies. Tuy nhiên, bằng cách vô hiệu hóa chúng, Bạn không thể sử dụng một số chức năng nhất định hoặc nhập một số phần nhất định vào trang web của chúng tôi.

E.    Thay đổi Chính sách bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Manulife có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước bằng cách công bố, thông báo Chính Sách cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh trên  ứng dụng, chương trình ManulifeMOVE và các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của ManulifeMOVE cũng như của Manulife Việt Nam. Trừ trường hợp có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công bố hoặc thông báo. 
 2. Bằng việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng ManulifeMOVE, Website, mua sản phẩm từ Manulife hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia vào các hoạt động, dịch vụ, chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn mặc định chấp nhận và đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh của chúng tôi trong Chính Sách Bảo Mật Dữ liệu Cá nhân của ManulifeMOVE nói riêng và Manulife nói chung.
 3. Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trong ứng dụng ManulifeMOVE hoặc trang thông tin (website) của ManulifeMOVE và Manulife. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website và ứng dụng ManulifeMOVE. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 4. Chúng tôi đề nghị Bạn ghé thăm và tham khảo các thông tin trên ứng dụng, website chính thức này định kỳ để đọc và hiểu chính sách mới nhất của chúng tôi về việc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

F.  Luật điều chỉnh

Chính Sách Bảo Mật này được giải thích, thi hành và điều chỉnh theo Pháp luật Việt Nam.

G.  Thông tin liên lạc

Đối với bất kỳ khiếu nại, câu hỏi, mối quan tâm nào về Chính Sách Bảo Mật này của chúng tôi, hoặc Bạn muốn rút ​​lại sự đồng ý hoặc để yêu cầu quyền truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân trong quyền sở hữu và kiểm soát của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Manulife Plaza - 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Email: ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com

Bạn cũng có thể gửi một số yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối nhận thông tin quảng cáo tới Đường dây nóng của chúng tôi theo số 1900 1776 hoặc gửi email đến địa chỉ ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com hoặc liên hệ trực tiếp chúng tôi theo địa chỉ trên trong giờ làm việc.

---

Cập nhật mới nhất vào ngày 15 tháng 07 năm 2023.