Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Chính sách bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả cách thức Công Ty TNHH Manulife Việt Nam và các đơn vị liên kết (sau đây gọi chung là “Manulife Việt Nam”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng ManulifeMOVE và các trang tin điện tử của  Manulife.

Chính Sách này áp dụng cho tất cả người dùng ManulifeMOVE (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”,”Người dùng”)

Bằng việc đăng ký tài khoản và tham gia các hoạt động trên ứng dụng ManulifeMOVE, bạn xác nhận đồng ý với các điều kiện, điều khoản chung của chương trình cũng như chính sách bảo mật áp dụng trong ứng dụng di động ManulifeMOVE và các trang thông tin liên quan đến ManulifeMOVE.

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin định danh, bao gồm nhưng không giới hạn ở: họ tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc số nhận dạng do chính phủ cấp, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin sức khỏe, , hình ảnh bạn cung cấp, chi tiết thông tin trong hợp đồng bảo hiểm, thông tin về số bước vận động hoặc các hoạt động trên ứng dụng ManulifeMOVE...

A.    Nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân

Khi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân sau:

1.     Thông báo về mục đích và sự đồng ý

1.1.         Trừ các trường hợp ngoại lệ được phép tiết lộ và/hoặc được pháp luật yêu cầu, việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân sẽ chỉ được thực hiện với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích sử dụng trước hoặc vào thời điểm chúng tôi có ý định thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, việc thu thập các Dữ Liệu Cá Nhân chỉ ở mức cần thiết và chỉ nhằm phục vụ cho các mục đích thu thập thông tin này.

1.2.        Bạn có thể từ chối để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

2.    Truy cập và chỉnh sửa

2.1.         Vào bất kỳ thời điểm nào, bạn được quyền yêu cầu kiểm tra Dữ Liệu Cá Nhân và được thông tin về các cách thức mà Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể đã được sử dụng trong chương trình ManulifeMOVE.

2.2.        Bạn cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và yêu cầu sửa đổi cho phù hợp nếu thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu này theo thông lệ và chính sách dữ liệu cá nhân của chúng tôi và theo quy định của pháp luật.

3.    Độ chính xác

Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng hồ sơ của chúng tôi về Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là chính xác và được cập nhật để đảm bảo hiệu quả các mục đích mà dữ liệu được thu thập và sử dụng. Vì lý do này, bạn cần cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào sớm nhất có thể.

4.    Bảo vệ & Bảo mật:

Chúng tôi sẽ bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng các biện pháp an toàn hợp lý và phù hợp với độ nhạy cảm của Dữ Liệu Cá Nhân, cho mục đích các dữ liệu này tránh khỏi việc bị  truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn, cũng như tất cả các Khách hàng không chia sẻ thông tin cá nhân cũng như các dữ liệu của mình từ ứng dụng ManulifeMOVE. Người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi thông tin, hoạt động sử dụng dịch vụ trong ứng dụng ManulifeMOVE và trên mọi trang thông tin và tại tất cả các địa điểm… bao gồm: hộp thư điện tử, mật khẩu, mã số MOVE Key, thông tin phần thưởng/ phiếu quà tặng, hoặc các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của mình tại Manulife như: họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu...

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Got It về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

5.    Duy trì

Manulife tuân thủ các yêu cầu quy định hiện hành liên quan đến việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân.

6.    Minh bạch

6.1.  Chúng tôi đã chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ của chúng tôi đối với Chính Sách này.

6.2. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các chính sách, thông lệ và quy trình bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi cho bạn thông qua chính sách này và theo yêu cầu.

 

B.    Thông báo cho khách hàng về bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân

Là nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, chúng tôi có thể thu thập các Dữ Liệu Cá Nhân sau từ bạn:

 • Nhận dạng chung và thông tin liên lạc (tên, địa chỉ, email cá nhân, số điện thoại, tuổi, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, v.v.);
 • Số giấy tờ tùy thân do cơ quan chính phủ cấp (số CMND,số thẻ căn cước, số hộ chiếu,  số giấy khai sinh, v.v.);
 • Thông tin tài chính và chi tiết tài khoản (tiền lương, tài sản, nợ phải trả, số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, v.v.);
 • Thông tin y tế và sức khỏe (tình trạng sức khỏe, thông tin thương tật hoặc khuyết tật, y tế và các thủ tục được thực hiện, tình trạng hút thuốc, tiền sử y tế gia đình, v.v.);
 • ·Thông tin về kiến ​​thức đầu tư của bạn và khả năng chịu rủi ro;
 • Thông tin từ cookies hoặc các công nghệ tương tự để kích hoạt hoặc tăng cường chức năng của trang web của chúng tôi hoặc để phân tích lưu lượng truy cập cho tiếp thị hoặc các mục đích khác;
 • Hình ảnh, video, tư liệu ghi hình, ghi âm giọng nói và thông tin liên lạc điện tử phục vụ mục đích hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng;
 • Các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm tài chính (bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác, kinh nghiệm yêu cầu bồi thường, thông tin tuyển dụng, lái xe hoặc hồ sơ tội phạm, hồ sơ du lịch, v.v.) và;
 • Thông tin về các thành viên gia đình và những người khác có thể được chỉ định là người thụ hưởng hoặc ủy quyền theo chương trình bảo hiểm hoặc ủy quyền.

2.    Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

2.1.    Các mục đích mà dữ liệu cá nhân khách hàng của chúng tôi có thể được thu thập hoặc sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 •  xác nhận danh tính của bạn;
 • xác nhận tính chính xác của thông tin thu thập được;
 • xác nhận thông tin của bạn trong trường hợp bạn tham gia bất kỳ hoạt động nào trong ứng dụng ManulifeMOVE như Thử thách, Mục tiêu, Phần thưởng và Ưu đãi…
 • liên hệ và chuyển phần thưởng, quà tặng đến bạn…
 • ngăn ngừa các hoạt động lừa đảo, phá hủy tài khoản ManulifeMOVE của người dùng/ thành viên/ khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng
 • đánh giá, bảo lãnh và thẩm định hợp đồng bảo hiểm của bạn và đánh giá rủi ro bảo hiểm trong bất kỳ thay đổi hoặc gia hạn bảo hiểm nào;
 • đánh giá khả năng chi trả của bạn đối với các sản phẩm tài chính và bảo hiểm mà bạn đăng ký;
 • quản lý các sản phẩm bảo hiểm, tài chính và dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm điều tra, xem xét, đánh giá và giải quyết khiếu nại;
 • liên lạc với bạn, đặc biệt là liên quan đến chương trình, chính sách, cập nhật những thay đổi của bạn;
 • cung cấp liên tục cho bạn các dịch vụ và trả lời các câu hỏi của bạn hoặc hướng dẫn;
 • thực hiện hoặc yêu cầu thanh toán, đáo hạn, thực hiện quyền lợi bảo hiểm liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của khách hàng tại Manulife;
 • thu hồi bất kỳ khoản nợ nào liên quan đến hợp đồng bảo hiểm v.v…;
 • phát hiện, điều tra và ngăn chặn gian lận, hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc không chính đáng khác;
 • huấn luyện nhân viên và giám sát để đảm bảo chất lượng;
 • tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định trong và ngoài Việt Nam, bao gồm các tiết lộ cho tư pháp, quy định, chính phủ, cơ quan theo luật định;
 • giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu;
 • tiến hành giám sát tuân thủ và đánh giá kiểm toán;
 • tổng hợp số liệu thống kê để thiết kế và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ, hoặc tham gia vào các nghiên cứu trong ngành;
 • hỗ trợ chúng tôi hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, ví dụ, để thực hiện khảo sát và nghiên cứu các hình thức và phân tích thị trường khác;
 • thực hiện bất kỳ chức năng và hoạt động nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở tiếp thị, kiểm toán, báo cáo, nghiên cứu, phân tích, tái bảo hiểm, phục vụ chung và bảo trì trực tuyến và các dịch vụ khác;
 • thiết kế, quảng bá, cải thiện và cung cấp thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác của chúng tôi;
 • tuân thủ mọi cam kết hoặc thỏa thuận hoặc đồng thuận với các cơ quan quản lý trong nước hoặc nước ngoài, các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan được công nhận trong ngành.
 • cho mục đích hoạt động, đánh giá tín dụng, xây dựng mô hình, chấm điểm tín dụng hoặc phân tích thống kê (bao gồm, phân tích hành vi và đánh giá mối quan hệ tổng thể với công ty của chúng tôi trong việc sử dụng dữ liệu đó để tuân thủ mọi nghĩa vụ, yêu cầu, chính sách, thủ tục, hoặc sắp xếp để chia sẻ dữ liệu và thông tin trong các công ty của chúng tôi và / hoặc việc sử dụng dữ liệu và thông tin khác theo bất kỳ chương trình nào để tuân thủ việc thực thi nghĩa vụ thuế, trừng phạt hoặc ngăn chặn hoặc phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác), cho dù là khách hàng của chúng tôi hay ai khác;
 • thực hiện bất kỳ quyền nào chúng tôi có thể có liên kết đến việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính cho bạn;
 • cho bất kỳ mục đích nào khác được quy định cụ thể trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi cung cấp hoặc được pháp luật hoặc các cơ quan có liên quan cho phép hoặc yêu cầu.

2.2.    Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của ManulifeMOVE chỉ được áp dụng trong ứng dụng, chương trình ManulifeMOVE và các trang thông tin chính thức của ManulifeMOVE cũng như Manulife Việt Nam. Chính sách này không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết, hợp tác tại ứng dụng ManulifeMOVE, hoặc trang thông tin chính thức của ManulifeMOVE và Manulife Việt Nam tại địa chỉ chung: www.manulife.com.vn. Khách hàng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

3.    Chúng tôi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho ai

Dữ Liệu Cá Nhân do chúng tôi nắm giữ sẽ được giữ bí mật, nhưng chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân đó cho những người và / hoặc tổ chức sau:

4.    Bất kỳ ai liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra hoặc chống lại hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính nào;

5.    Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp hành chính, tư vấn, viễn thông, máy tính, công nghệ thông tin, thanh toán, xử lý dữ liệu hoặc lưu trữ hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm bất kỳ người giám sát nào, quản trị viên, quản lý đầu tư, tư vấn đầu tư hoặc nhà phân phối;

6.    Bất kỳ cơ quan tham chiếu tín dụng hoặc, trong trường hợp vỡ nợ, bất kỳ cơ quan thu nợ nào;

7.    Bất kỳ cố vấn tài chính, đối tác ngân hàng, môi giới, người giới thiệu hoặc trung gian khác (bao gồm cả nhân viên của họ);

8.    Tổ chức cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm (bao gồm các công ty tái bảo hiểm được đề xuất) và các nhà cung cấp dịch vụ y tế;

9.    Bất kỳ người nào đã cam kết với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi trong việc giữ bí mật dữ liệu cá nhân đó;

10.  Bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi, nơi yêu cầu tiết lộ như vậy để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp đến bạn;

11.   Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác trong các trường hợp liên quan đến khiếu nại pháp lý theo yêu cầu của các cơ quan, chính quyền này.

C.    Từ chối

Bạn có thể từ chối để chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào (ví dụ: gửi cho bạn bất kỳ thông điệp tiếp thị nào) bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc gửi đơn từ chối đã điền bằng cách tải xuống từ trang web của công ty chúng tôi tại trang web Manulife hoặc trang thông tin chính thức của ManulifeMOVE . Khi nhận được thông báo từ chối của bạn chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những kết quả từ việc từ chối này. Trong một số trường hợp, việc từ chối của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi trong việc cung cấp đến bạn các sản phẩm, dịch vụ tài chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi…hoặc xử lý khiếu nại của bạn.

D.   Sử dụng cookies

Cookies là các tệp văn bản nhỏ có thể được lưu trữ tự động trên trình duyệt web của bạn mà trang web của chúng tôi có thể truy xuất. Chúng tôi có thể sử dụng cookies để bật hoặc tăng cường chức năng của trang web của chúng tôi hoặc để phân tích lưu lượng truy cập cho tiếp thị hoặc cho các mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các chuyên gia tư vấn phân tích website để nghiên cứu việc sử dụng và các hoạt động nhất định trên các phần của trang web của chúng tôi. Cookies có thể làm cho website của chúng tôi hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, do đó cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa hơn cho bạn.

Hầu hết các trình duyệt web ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt web để bạn sẽ được thông báo khi nhận cookie. Nếu bạn muốn, bạn có thể đặt trình duyệt web của mình để tắt cookies. Tuy nhiên, bằng cách vô hiệu hóa chúng, bạn không thể sử dụng một số chức năng nhất định hoặc nhập một số phần nhất định của trang web của chúng tôi.

E.    Thay đổi Chính sách bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân

1.     Manulife có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites.

2.    Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Di Động, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ Manulife hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia vào các hoạt động, chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn mặc định chấp nhận và đồng ý với các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh của chúng tôi trong Điều kiện, điều khoản, thể lệ và chính sách bảo mật của chương trình ManulifeMOVE nói riêng và công ty Manulife nói chung.

3.    Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trong ứng dụng di động ManulifeMOVE hoặc trang thông tin của ManulifeMOVE và Manulife Việt Nam. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website và ứng dụng ManulifeMOVE. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

4.    Chúng tôi đề nghị bạn ghé thăm và tham khảo các thông tin trên website chính thức này định kỳ để đọc và hiểu chính sách mới nhất của chúng tôi về việc tiếp nhận và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

F.    Thông tin liên lạc

Đối với bất kỳ khiếu nại, câu hỏi, mối quan tâm nào về Chính Sách Bảo Mật này của chúng tôi, hoặc bạn muốn rút ​​lại sự đồng ý hoặc để yêu cầu quyền truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân trong quyền sở hữu và kiểm soát của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Manulife Plaza

75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Email: ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com

Bạn cũng có thể gửi một số yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối nhận thông tin quảng cáo tới Đường dây nóng của chúng tôi theo số 1900 1776 hoặc gửi email đến ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com hoặc liên hệ trực tiếp chúng tôi theo địa chỉ trên trong giờ làm việc.

---

Sửa đổi lần cuối vào ngày 01 tháng 08 năm 2019

Xác nhận