Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Điều khoản sử dụng

1.    Định nghĩa:

1.1.          Chương trình ManulifeMOVE là chương trình khuyến khích vận động, nâng cao sức khỏe trên nền tảng ứng dụng di động thông qua các thử thách, phần thưởng... dành cho tất cả mọi người. ManulifeMOVE được sở hữu và  tổ chức  bởi Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi là “Chương Trình” hoặc “ManulifeMOVE”)

1.2.         Mã “MOVE key” là mã số duy nhất được tạo ra dành riêng cho từng khách hàng có ít nhất một hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại Manulife Việt Nam. MOVE key dùng để xác nhận tư cách khách hàng thành viên ManulifeMOVE (nhóm khách hàng có hợp đồng bảo hiểm tại Manulife Việt Nam) và đặc quyền dành riêng cho các khách hàng này.

1.3.         “Người dùng ManulifeMOVE” hay còn gọi là “Người dùng phổ thông ManulifeMOVE”: Là những người tải xuống, đăng ký và sử dụng ứng dụng của ManulifeMOVE (sau đây sẽ được gọi chung là “Người dùng”). Người dùng ManulifeMOVE bao gồm các người dùng có hoặc chưa/ không sở hữu hợp đồng bảo hiểm tại Manulife Việt Nam, đã đăng ký thành công tài khoản ManulifeMOVE bất kỳ.

1.4.         “Thành viên ManulifeMOVE”: Là người dùng ManulifeMOVE sở hữu ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại Manulife Việt Nam và đã kích hoạt thành công mã số MOVE Key. (sau đây sẽ được gọi chung là “Thành viên”).

2.    Chương trình ManulifeMOVE

2.1.    Điều kiệnĐiều kiện tham gia chương trình ManulifeMOVE

2.1.1. Người dùng phổ thông ManulifeMOVE

 • Là những người tải xuống, đăng ký và sử dụng ứng dụng của ManulifeMOVE (sau đây sẽ được gọi chung là “Người dùng”);
 • Đã đăng ký tài khoản và đồng ý với những điều kiện và điều khoản được đưa ra bởi Manulife Việt Nam;
 • Chưa sở hữu hoặc chưa kích hoạt mã MOVE Key trên ứng dụng ManulifeMOVE.

2.1.2. Thành viên ManulifeMOVE:

 • Là người dùng ManulifeMOVE sở hữu ít nhất một hợp đồng bảo hiểm bất kỳ hiện đang có hiệu lực tại Manulife Việt Nam;
 • Đã đăng ký thành công một tài khoản trên ứng dụng ManulifeMOVE Việt Nam (tài khoản email dùng để đăng ký trên ManulifeMOVE Việt Nam đã được xác thực)
 • Đã kích hoạt thành công mã số MOVE Key trên ứng dụng ManulifeMOVE.
 • Quyền lợi áp dụng Manulife trong các chương trình dành riêng cho Thành viên ManulifeMOVE có tác dụng từ ngày kích hoạt mã MOVE Key trên ứng dụng Manulife MOVE.

2.1.3. Theo Điều Khoản và Điều Kiện này, người dùng có thể sở hữu tài khoản thành viên ManulifeMOVE nếu thỏa điều kiện quy định trong Thể lệ chương trình Tặng thưởng & ưu đãi ManulifeMOVE dành cho người dùng ManulifeMOVE;

2.1.4. Mỗi cá nhân chỉ được quyền sở hữu duy nhất một tư cách thành viên ManulifeMOVE.

2.1.5. Tư cách thành viên của ManulifeMOVE là của cá nhân Thành viên và sẽ không được chuyển giao, bán, trao đổi, cầm cố cho người khác hay cho Người dùng/ Thành viên khác.

2.1.6. Manulife có toàn quyền trong việc chấp thuận tư cách thành viên ManulifeMOVE hoặc từ chối tư cách thành viên của bất kỳ người dùng ManulifeMOVE nào trong trường hợp người dùng có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện của chương trình ManulifeMOVE.   

2.2.    Các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE

2.2.1.    Quyền lợi áp dụng trong các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE dành riêng cho Người dùng/ thành viên ManulifeMOVE được quy định cụ thể trong Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE, bao gồm:

 • Chương trình Tặng thưởng thường niên (Mục tiêu) dành cho khách hàng có ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại ManulifeMOVE , đăng ký thành công tài khoản ManulifeMOVE và đã kích hoạt mã số MOVE Key
 • Quà tặng miễn phí dành cho thành viên ManulifeMOVE sau khi hoàn tất xác nhận tài khoản, kích hoạt MOVE Key và kết nối thiết bị đếm bước (tùy theo từng thời điểm)
 • Các Ưu đãi trong mục MOVE+ dành cho mọi người dùng và thành viên ManulifeMOVE đến từ Manulife Việt Nam và các đối tác…
 • Các chương trình khác (nếu có)

Những lợi ích từ chương trình chỉ có thể sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể được sử dụng cho mục đích thương mại.

2.2.2.    Ngoài ra, khách hàng có ít nhất một hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tại Manulife Việt Nam, đăng ký tài khoản ManulifeMOVE và đã kích hoạt thành công mã số MOVE Key được quyền tham gia chương trình Tặng thưởng thường niên các ưu đãi khi trở thành Thành viên của ManulifeMOVE. Các phần thưởng trong từng Cấp độ trong chương trình Tặng thưởng thường niên này sẽ phụ thuộc kết quả khách hàng đạt được tương ứng với các mức mục tiêu hiện hành được đề ra của ManulifeMOVE và tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

2.2.3.    Trong một số trường hợp bất khả kháng như đối tác thay đổi sản phẩm/ dịch vụ, đối tác ngưng kinh doanh hoặc không còn khả năng cung cấp sản phẩm/ dịch vụ và ưu đãi đi kèm…, Manulife có quyền chấm dứt hợp tác với đối tác đó và dừng áp dụng ưu đãi từ các đối tác này trong chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

Manulife không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi đối tác của ManulifeMOVE hoặc trong trường hợp đối tác ngưng cung cấp dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng nêu trên.

3.    Chấm dứt quyền lợi thành viên ManulifeMOVE

3.1. Người dùng có thể chấm dứt tài khoản và quyền lợi thành viên ManulifeMOVE bằng cách thông báo bằng email đến địa chỉ ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com

3.2. Tài khoản thành viên ManulifeMOVE sẽ bị chấm dứt nếu xảy ra một trong các sự kiện sau:

 • Thay đổi bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;
 • Hợp đồng mất hiệu lực do không đóng phí Bị chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo qui định của Manulife.
 • Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn xem xét;
 • Hợp đồng bảo hiểm bị tạm ngừng hiệu lực do vi phạm các điều khoản hợp đồng bảo hiểm được quy định bởi Manulife
 • Hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau;
 • Tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã được giải quyết quyền lợi (tử vong, bệnh lý nghiêm trọng, Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn);
 • Khách hàng hủy ngang hợp đồng bảo hiểm;
 • Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn…
 • Manulife chấm dứt hiệu lực của tài khoản thành viên  do  bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
 • Khách hàng trục lợi hoặc dùng sai mục đích các ưu đãi, phần thưởng hoặc quyền lợi của Chương Trình, và/hoặc làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Manulife, và/hoặc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng Di Động ManulifeMOVE, và/hoặc “Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE”.

 3.3. Các quyền lợi của Chương Trình dành riêng cho thành viên của ManulifeMOVE sẽ chấm dứt khi tư cách tài khoản thành viên ManulifeMOVE chấm dứt, đồng nghĩa với việc MOVE Key đã được sử dụng không còn hiệu lưc. Trong trường hợp khách hàng tiếp tục duy trì ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm hợp lệ còn hiệu lực, mua mới một hợp đồng bảo hiểm khác, mã số MOVE Key và tư cách thành viên ManulifeMOVE sẽ có hiệu lực trở lại.

4.    Chấm dứt – thay đổi và điều chỉnh chương trình ManulifeMOVE:

Manulife được quyền đơn phương thay đổi, chấm dứt, đình chỉ, vô hiệu, thu hồi hoặc hủy bỏ chương trình ManulifeMOVE, các ưu đãi, Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng Chương Trình ManulifeMOVE và Chính Sách Bảo Mật của Manulife (toàn bộ hoặc một phần) vào bất cứ thời điểm nào.

5.    Các thông tin quan trọng khác

5.1.    Thông tin liên hệ ManulifeMOVE

5.1.1. Manulife được phép liên hệ với người dùng thông qua thư điện tử, thư qua đường bưu điện, tin nhắn, tin nhắn hình ảnh, điện thoại, fax và các phương tiện liên lạc khác để gửi các thông tin liên quan đến tư cách thành viên và việc tham gia vào Chương Trình của người dùng. Công ty sẽ dùng cách thức hợp lý nhất để gửi thông báo và những tài liệu khác có liên quan đến các thành viên ManulifeMOVE để tư vấn cho người dùng tất cả các vấn đề liên quan đến ưu đãi cho người dùng, bao gồm cả những thay đổi của Chương Trình và/hoặc “Thể lệ chương trình Tặng thưởng & ưu đãi ManulifeMOVE”, nhưng Manulife sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thư từ bị thất lạc hoặc mất mát.

5.1.2. Các thông báo và những tài liệu khác sẽ được xem là đã thông tin đến người dùng nếu chúng được cập nhật trên website của ManulifeMOVE hoặc trên ứng dụng di động ManulifeMOVE hoặc nếu các tài liệu đó được gửi qua email hoặc qua địa chỉ nhận thư được khai báo mới nhất cho chúng tôi.

Người dùng sẽ chủ động báo cho Manulife nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ thư tín, và cũng chắc chắn là địa chỉ email của người dùng phải được duy trì để những thông tin được trao đổi từ chúng tôi sẽ không bị lọc ra và đặt vào những nơi mà người dùng không thể thấy chúng. Nếu người dùng không tuân thủ những yêu cầu này, Manulife sẽ không chịu trách nhiệm khi thông báo gửi đi không thành công.

5.2.    Cung cấp thông tin

5.2.1.Những thông tin người dùng cung cấp để sử dụng cho ManulifeMOVE là trên cơ sở  tự nguyện và các thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích tham gia và hưởng các ưu đãi từ chương trình ManulifeMOVE. Người dùng cũng đồng ý rằng những thông tin được người dùng cung cấp này sẽ không được xem là cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm giữa Manulife và khách hàng.

5.2.2. Ngoài những thông tin mà thành viêncung cấp cho chương trình ManulifeMOVE, thành viênvẫn phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu có liên quan theo yêu cầu liên quan đến Hợp Đồng Bảo Hiểm và/ hoặc khi yêu cầu giải quyết quyền lợi dành riêng cho khách hàng Manulife trong chương trình ManulifeMOVE.

 5.3.    Miễn trừ trách nhiệm

5.3.1. Manulife sẽ không chịu trách nhiệm bao gồm nhưng giới hạn về dịch vụ hoạc sản phẩm do đối tác cung cấp , bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, khả năng thương mại và tính thẩm mỹ. Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến chương trình ManulifeMOVE, các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung từ chương trình ManulifeMOVE, hoặc những giao dịch do người dùng lựa chọn, thực hiện với bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nếu có, bằng ưu đãi mà đối tác cung cấp thông qua ManulifeMOVE.

5.3.2. Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những gián đoạn chương trình ManulifeMOVE hoặc việc chậm trễ hoặc không tiếp tục những quyền lợi cho người dùngphát sinh do những tình huống ngoài tầm kiểm soát của Manulife.

5.3.4. Những đường dẫn đến trang thông tin của bên thứ ba được Công ty Manulife cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty Manulife, phương tiện truyền thông và xã hội để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin với người dùng.

Manulife không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung trên các trang thông tin và mạng xã hội của các đối tác và các bên thứ ba.

Manulife sẽ không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin trích dẫn hoặc toàn phần nào do đối tác và các bên thứ ba cung cấp và được chia sẻ lại trên trang thông tin và ứng dụng chính thức của ManulifeMOVE.  

5.3.5.Vui lòng lưu ý rằng những tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn, những gợi ý về các bài tập thể dục, và những nội dung lưu trữ trong ứng dụng di động và đoạn phim), được cung cấp trên các website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội, bao gồm tất cả các văn bản, hình chụp, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, âm thanh, đoạn phim, được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo. Tuy chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng nội dung của tài liệu là chính xác, sai sót hoặc thiếu sót có thể xảy ra và chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ liên quan phát sinh từ hoặc liên quan đến các sai sót hoặc thiếu sót này  .

5.3.6. Chúng tôi đề nghị Người Dùng tiến hành tư vấn với bác sĩ trước khi thực hiện theo các chỉ dẫn về sức khỏe từ chương trình ManulifeMOVE, các website, các kênh thông tin và mạng xã hội của chúng tôi và các đối tác hoặc đơn vị thứ ba. Chúng tôi không phải là chuyên gia sức khỏe và không có chuyên môn trong việc chẩn đoán, kiểm tra, hoặc có điều kiện để điều trị bất kỳ bệnh lý nào, hoặc xác nhận mức độ hiệu quả của các bài tập về mặt y tế. Chương trình ManulifeMOVE không được lập để đưa ra các lời khuyên của chuyên gia, các chẩn đoán, điều trị hoặc quản lý các dịch vụ chăm sóc trong trường hợp Người Dùngđã có kết quả khám sức khỏe bất thường. Người dùngkhông nên thay đổi hoặc ngưng việc hỗ trợ hoặc điều trị có thể nhận được từ các thông tin cơ bản được cung cấp liên quan đến quyền lợi, các thiết bị, dịch vụ, phần mềm có sẵn hoặc các công cụ dùng để truy cập hoặc sử dụng mà không cần tham khảo trước ý kiến của bác sĩ. Các thông tin được cung cấp từ chương trình ManulifeMOVE chỉ là những thông tin chung và có thể không đáp ứng đúng tình trạng hiện tại của Người Dùngvà những thông tin đó có thể được thay đổi. Nếu Người Dùng có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe, vui lòng gọi hoặc đến gặp bác sĩ. Nếu Người Dùng gặp tình trạng khẩn cấp, gọi cho bác sĩ ngay lập tức.

5.3.7. Nếu Người Dùng cảm thấy không khỏe hoặc không thoải mái khi tập thể dục thể thao, người dùngn ên ngưng ngay lập tức và đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Không nên trì hoãn việc đến gặp bác sĩ để được tư vấn vì những thông tin bạn đọc được trên website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội. Những nghiên cứu về sức khỏe và thể dục thể thao hiện nay có thể ảnh hưởng đến những thông tin mà chúng tôi cung cấp, và những gợi ý bài tập thể dục có thể sẽ không dựa trên những nghiên cứu phát triển mới đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và/ hoặc thiệt hại gây ra từ việc tham gia vào việc tập luyện thể dục thể thao hoặc những chương trình liên quan đến sức khỏe, và những thông tin được cung cấp hoặc chia sẻ trên website chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội.

5.4.    Những vấn đề khác

5.4.1. Vui lòng xem những thay đổi và cập nhật mới nhất về các Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình ManulifeMOVE. Vui lòng xem ngày được ghi ở phần cuối của các Điều Khoản và Điều Kiện này để biết được ngày cập nhập gần nhất.

5.4.2. Người dùng có trách nhiệm cập nhật các thông tin về chương trình ManulifeMOVE, các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Manulife – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Người dùng.

5.5.    Người dùng đồng ý với các điều kiện & điều khoản của Chương trình khi tham gia ManulifeMOVE

5.5.1. Khi Người dùng tải ứng dụng và đăng ký tài khoản trên ManulifeMOVE, đồng nghĩa với việc Người dùng đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE đang có hiệu lực trên website của chúng tôi hoặc trên các phương tiện trực tuyến, ứng dụng điện thoại/máy tính bảng, các dữ liệu và nội dung có liên quan đến chương trình ManulifeMOVE, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Chấp thuận việc Manulife sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển giao và xử lý) và việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, với điều kiện tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Manulife;
 • Chấp thuận và đồng ý rằng Manulife có thể thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.” bất cứ khi nào và đồng ý bị ràng buộc bởi các dữ liệu được sửa đổi và những quy định khác, các chính sách và thủ tục có thể được thi hành, thay đổi bởi Manulife bất cứ khi nào.

5.5.2. Manulife là bên duy nhất có quyền được giải thích, áp dụng và không áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện này, các Điều Khoản sử dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife, Thông Báo đến người dùngliên quan đến các Thông Tin Bảo Mật Cá Nhân, Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE…và những quy định, chính sách và thủ tục khác.

5.6.    Luật điều chỉnh

5.6.1. Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

5.6.2. Nếu vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này vô hiệu hoặc không thực hiện được thì điều khoản đó hoặc phần Điều Khoản và Điều Kiện đó sẽ không ảnh hưởng và phần điều khoản còn lại hoặc phần còn lại của Điều Khoản và Điều Kiện sẽ vấn có hiệu lực.

5.6.3. Các Điều Khoản và Điều Kiện này được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có sự mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng.

Xác nhận