Làm thế nào để tham gia MOVE?
Làm thế nào để tham gia MOVE?
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Tổng đài hỗ trợ ManulifeMOVE

Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE

1.    Định nghĩa:

1.1.    Chương trình ManulifeMOVE là chương trình khuyến khích vận động, nâng cao sức khỏe, tra cứu thông tin sức khỏe, tra cứu các thông tin về hợp đồng bảo hiểm, thực hiện một số thao tác trực tuyến đối với các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng trên nền tảng ứng dụng di động và website thông qua các thử thách, phần thưởng, công cụ và dịch vụ trực tuyến... dành cho tất cả mọi người. ManulifeMOVE được sở hữu và  tổ chức  bởi Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi là “Chương Trình” hoặc “ManulifeMOVE”)

1.2.    Manulife ID là tài khoản duy nhất được tạo ra dành riêng cho Chủ Hợp đồng có ít nhất một hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (“Manulife”); dùng để đăng nhập trên Trang Hợp đồng của tôi ManuConnect hoặc ứng dụng ManulifeMOVE với tư cách Khách hàng Manulife.

1.3.    “Người Dùng ManulifeMOVE”/“Người Dùng”): Là những người tải xuống sử dụng ứng dụng của ManulifeMOVE và đã đăng ký thành công tài khoản ManulifeMOVE bất kỳ. Người Dùng ManulifeMOVE bao gồm:

 • Thành Viên ManulifeMOVE”/“Thành Viên”: là Khách hàng Manulife, chủ Hợp đồng sở hữu ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại và đã kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm; 
 • “Người Dùng Phổ Thông”: là Người dùng chưa có hợp đồng bảo hiểm/không có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực với Manulife hoặc chưa kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm;
 • “Nhân viên Manulife”: là Thành viên ManulifeMOVE hoặc Người dùng Phổ Thông đã xác thực thành công tài khoản Nhân viên Manulife trên ứng dụng ManulifeMOVE bằng Địa chỉ Email áp dụng cho Nhân viên Manulife đang làm việc và có Hợp đồng lao động ký với Manulife Việt Nam đang còn hiều lực tính tới thời điểm xác thực tài khoản (ví dụ: nguyenvana@manulife.com).
 • “Tư vấn viên Manulife” hay còn gọi là Đại lý Bảo hiểm Manulife: là Thành viên ManulifeMOVE hoặc Người dùng Phổ Thông đã xác thực thành công tài khoản Tư vấn viên Manulife trên ứng dụng ManulifeMOVE bằng Địa chỉ Email áp dụng cho Tư vấn viên Manulife đang làm việc và có Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm ký với Manulife Việt Nam đang còn hiệu lực tính tới thời điểm xác thực tài khoản (ví dụ: phamvanc@manulife.com.vn).

2.    Chương trình ManulifeMOVE

2.1.    Điều kiện tham gia chương trình ManulifeMOVE

2.1.1.    Người dùng phổ thông

 • Là những người tải xuống, đăng ký và sử dụng ứng dụng của ManulifeMOVE;
 • Đã đăng ký tài khoản và đồng ý với những Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE được đưa ra bởi Manulife ;
 • Chưa kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm trên ứng dụng ManulifeMOVE.

2.1.2.    Thành viên ManulifeMOVE:

 • Là người dùng ManulifeMOVE sở hữu ít nhất một hợp đồng bảo hiểm bất kỳ hiện đang có hiệu lực tại Manulife;
 • Đã kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm trên ứng dụng ManulifeMOVE;
 • Đã đồng ý với những Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE được đưa ra bởi Manulife;
 • Quyền lợi áp dụng Manulife trong các chương trình dành riêng cho Thành viên ManulifeMOVE có hiệu lực từ ngày kích hoạt kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID trên ứng dụng ManulifeMOVE.

           2.1.3.    Nhân viên Manulife:

 • Là Thành viên ManulifeMOVE hoặc Người dùng Phổ Thông đã đăng ký tài khoản và đồng ý với những Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE được đưa ra bởi Manulife; 
 • Đã đã xác thực thành công tài khoản Nhân viên Manulife trên ứng dụng ManulifeMOVE bằng Địa chỉ Email áp dụng cho Nhân viên Manulife đang làm việc và có Hợp đồng lao động ký với Manulife Việt Nam đang còn hiều lực tại thời điểm xác thực (ví dụ: nguyenvana@manulife.com).
 • Khi tham gia ManulifeMOVE với tư cách Nhân viên Manulife, Nhân viên Manulife ngoài việc tuân thủ Chính sách bảo mật của ManulifeMOVE còn phải tuân thủ Chính sách bảo mật của Manulife và Quy tắc ứng xử kinh doanh quy định bởi Manulife Việt Nam.

2.1.4.   Tư vấn viên Manulife:

 • Là thành viên ManulifeMOVE hoặc Người dùng Phổ thông đã đăng ký tài khoản và đồng ý với những Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE được đưa ra bởi Manulife;
 • Đã xác thực thành công tài khoản Tư vấn viên Manulife hay còn gọi là Đại lý Bảo hiểm Manulife trên ứng dụng ManulifeMOVE bằng Địa chỉ Email áp dụng cho Tư vấn viên Manulife đang làm việc và có Hợp đồng Đại lý ký với Manulife Việt Nam đang còn hiệu lực tại thời điểm xác thực (ví dụ: phamvanc@manulife.com.vn).
 • Khi tham gia ManulifeMOVE với tư cách Tư vấn viên Manulife hay còn gọi là Đại lý Bảo hiểm Manulife, Tư vấn viên Manulife ngoài việc tuân thủ Chính sách bảo mật của ManulifeMOVE còn phải tuân thủ Chính sách bảo mật của Manulife và Bộ Quy tắc ứng xử Dành cho Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ ban hành kèm theo Quyết định 033/QĐ-HHBHVN/2016 ngày 29/08/2016 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

2.1.5.   Người Dùng có thể sở hữu tài khoản Thành Viên ManulifeMOVE nếu thỏa điều kiện quy định trong Thể lệ chương trình Tặng thưởng & ưu đãi ManulifeMOVE dành cho Người dùng ManulifeMOVE;

2.1.6.   Mỗi cá nhân chỉ được quyền sở hữu duy nhất một tư cách Thành Viên ManulifeMOVE.

2.1.7.   Tư cách Thành Viên ManulifeMOVE là của cá nhân Thành Viên và sẽ không được chuyển giao, bán, trao đổi, cầm cố cho người khác hay cho Người dùng/ Thành viên khác. 

2.1.8.   Tư cách Nhân viên Manulife là chỉ áp dụng cho Nhân viên Manulife đang làm việc; có Hợp đồng lao động ký với Manulife Việt Nam đang còn hiệu lực tại thời điểm xác thực và áp dụng trên duy nhất một tài khoản Người dùng đã đăng ký với ManulifeMOVE; đồng thời không được chuyển đổi, bán, trao đổi, cầm cố với người khấc hay cho Người dùng/Thành viên khác.

2.1.9.   Tư cách Tư vấn viên Manulife hay còn gọi là Đại lý Bảo hiểm Manulife là chỉ áp dụng cho Tư vấn viên Manulife đang làm việc; có Hợp đồng Đại lý ký với Manulife Việt Nam đang còn hiệu lực tại thời điểm xác thực và áp dụng trên duy nhất một tài khoản Người dùng đã đăng ký với ManulifeMOVE; đồng thời không được chuyển đổi, bán, trao đổi, cầm cố với người khác hay cho Người dùng/Thành viên khác.

2.1.10. Manulife có toàn quyền trong việc chấp thuận tư cách Thành Viên ManulifeMOVE hoặc từ chối tư cách Thành Viên của bất kỳ Người Dùng ManulifeMOVE nào trong trường hợp Người dùng có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện của Chương Trình.      

2.1.11.    Khi tiến hành truy cập, đăng ký tài khoản và tham gia chương trình ManulifeMOVE, Người Dùng cần chấp nhận/ đồng ý toàn bộ các quy định của bản Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật Thông tin ManulifeMOVE được đưa ra bởi Manulife.

2.2. Các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE

Quyền lợi áp dụng trong các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE dành riêng cho Người Dùng được quy định cụ thể trong thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE, bao gồm:

 • Các Ưu đãi/ Phần thưởng trong mục Phần thưởng đến từ Manulife Việt Nam và các đối tác dành cho mọi Người dùng ManulifeMOVE;
 • Các chương trình khác (nếu có).

Những lợi ích từ chương trình chỉ có thể sử dụng cho mục đích tiêu dùng và sử dụng cho cá nhân người dùng; không được sử dụng cho mục đích thương mại. 

2.3. Dịch vụ về Hợp đồng Bảo hiểm Manulife

2.3.1.      ManulifeMOVE sẽ cung cấp cho Người Dùng một số công cụ và dịch vụ trực tuyến để giúp Người Dùng có thể:

 • Tra cứu các thông tin về hợp đồng bảo hiểm của Người Dùng.
 • Thực hiện một số thao tác trực tuyến đối với các hợp đồng bảo hiểm của Người Dùng.

2.3.2.      Người Dùng hiểu và đồng ý rằng dịch vụ được đề cập tại Điều khoản 2.3.1 là những tiện ích được cung cấp thêm ngoài các dịch vụ thông thường của Manulife và sẽ không được xem là phương tiện thay thế cho các hình thức yêu cầu dịch vụ khác. Trong trường hợp các dịch vụ này không sử dụng được vì bất kỳ lý do nào (bất kể là việc ngưng các dịch vụ đó là do những nguyên nhân nằm trong hoặc ngoài khả năng kiểm soát của Manulife), Người Dùng sẽ không yêu cầu Manulife phải bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ sử dụng các phương thức khác để yêu cầu dịch vụ với Manulife.

2.3.3.      Thông tin các tỷ giá, lãi suất, giá, thông tin liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm và các thông tin được hiển thị thông qua các dịch vụ chỉ nhằm mục đích để tham khảo và không có giá trị ràng buộc, trừ trường hợp được Manulife quy định khác đi. Các thông tin về các hợp đồng bảo hiểm và giao dịch của Người Dùng do Manulife lưu trữ sẽ được xem là các thông tin có giá trị chính thức. Tất cả các dịch vụ và thông tin đều được cung cấp trên cơ sở nguyên bản, và không có tính đảm bảo bao gồm cả việc không đưa ra bất kỳ đảm bảo ngầm nào về sự phù hợp và cũng không có bất kỳ đảm bảo nào về việc sử dụng mà không gây ra các vi phạm.

2.3.4.      Bất kể đã có những quy định khác tại bản Điều Khoản Sử Dụng này, Manulife sẽ có quyền chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ trong các trường hợp sau:
(i) Có quy định của pháp luật làm cho việc duy trì hoặc quản lý hợp đồng bảo hiểm hoặc tài khoản Người dùng, hoặc từng phần của hợp đồng bảo hiểm hoặc tài khoản đó trở nên không hợp lệ; hoặc
(ii) Người dùng đã vi phạm hoặc không tuân thủ đầy đủ các quy định của bản Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc
(iii) Tùy từng dịch vụ cụ thể, khi hợp đồng bảo hiểm của Người dùng đã chấm dứt hoặc mất hiệu lực, Manulife sẽ chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ.

2.3.5.       Việc cung cấp các dịch vụ thuộc thẩm quyền duy nhất của Manulife và Manulife có thể hủy/chấm dứt hoặc tạm dừng các dịch vụ, hoặc từng phần của các dịch vụ này theo quyết định của Manulife và không cần thiết phải giải trình hoặc thông báo trước.

2.3.6.      Tất cả các yêu cầu được thực hiện thông qua việc sử dụng các dịch vụ sẽ chỉ được xem là đã được nhận hợp lệ bởi Manulife khi các yêu cầu này được thực hiện thông qua và phù hợp với các phương thức do Manulife quy định và trên cơ sở Manulife đã thực sự nhận được. Sau khi nhận được các yêu cầu của Người Dùng, Manulife sẽ thực thi các yêu cầu này ngay khi có thể, tuy nhiên Manulife sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thiệt hại, thua lỗ hoặc tổn thất nào, dù trực tiếp hay phát sinh từ việc các yêu cầu của Người Dùng bị trì hoãn hoặc chậm thực hiện vì bất kỳ lý do gì.

2.3.7.      Tất cả các yêu cầu của Người Dùng thông qua hoặc liên quan đến các dịch vụ sau khi đã được nhận bởi Manulife sẽ không thể được điều chỉnh, hủy bỏ hoặc rút lại. Tất cả các yêu cầu mà Manulife nhận được sẽ được thực hiện và sẽ không thể bị hủy bỏ, việc thực hiện này sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với Người Dùng, bất kể là các yêu cầu này được thực hiện bởi chính Người Dùng hoặc bất cứ ai nhân danh Người Dùng.

2.3.8.      Manulife sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu khi mà theo nhận định của Manulife là khả thi và hợp lý dựa theo quy định và quy trình của Manulife.

2.3.9.      Bất kể đã có các quy định khác, tất cả các yêu cầu của Người Dùng thông qua việc sử dụng các dịch vụ sẽ được xem là các yêu cầu thực hiện đối với Manulife. Tuy nhiên, Manulife sẽ không có nghĩa vụ thực thi các yêu cầu của Người Dùng nếu tài khoản/hợp đồng bảo hiểm của Người Dùng đang nằm trong tình trạng tạm ngưng hoạt động, đóng tài khoản hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà theo nhận định của Manulife là việc không thực hiện là hợp lý.

2.3.10.    Các dịch vụ bao gồm nhiều thành phần được cung cấp bởi các bộ phận khác nhau của Manulife, và từng thành phần sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt, có hiệu lực bổ trợ chung với các quy định của bản Điều Khoản Sử Dụng này. Người Dùng sẽ cần tham khảo các điều khoản và điều kiện bổ trợ đó một cách cẩn trọng. Khi Người Dùng sử dụng các thành phần dịch vụ liên quan, Người Dùng sẽ chấp nhận các điều kiện và điều kiện liên quan. Trong trường hợp có sự khác biệt, các điều khoản và điều kiện cụ thể dành riêng cho từng thành phần sẽ được ưu tiên áp dụng đối với từng thành phần liên quan.

3. Chấm dứt quyền lợi thành viên ManulifeMOVE

3.1. Người dùng có thể chấm dứt tài khoản và quyền lợi thành viên ManulifeMOVE bằng cách thông báo bằng email đến địa chỉ ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com

3.2. Tài khoản thành viên ManulifeMOVE sẽ bị chấm dứt nếu xảy ra một trong các sự kiện sau:

 • Thay đổi bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;
 • Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điều khoản hợp đồng;
 • Người Dùng trục lợi hoặc dùng sai mục đích các ưu đãi, phần thưởng hoặc quyền lợi của Chương Trình, và/hoặc làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Manulife, và/hoặc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng Di Động ManulifeMOVE, và/hoặc “Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE”.

3.3.     Các quyền lợi của Chương Trình dành riêng cho Thành Viên ManulifeMOVE sẽ chấm dứt khi tư cách tài khoản Thành Viên ManulifeMOVE chấm dứt do xảy ra các sự kiện nêu ở mục 3.2, đồng nghĩa với việc tài khoản Manulife ID không còn hiệu lực. Trong trường hợp khách hàng tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo hiểm cũ một cách hợp lệ hoặc mua mới một hoặc nhiều Hợp đồng bảo hiểm khác, tài khoản Manulife ID và tư cách Thành viên ManulifeMOVE sẽ có hiệu lực trở lại.

4. Chấm dứt quyền lợi áp dụng cho tài khoản "Nhân viên Manulife"

4.1.   Tài khoản Nhân viên Manulife sẽ bị chấm dứt nếu quan hệ lao động giữa Manulife và Nhân viên bị chấm dứt theo quy định của pháp luật

4.2.   Việc thay đổi trạng thái tài khoản "Nhân viên Manulife" sẽ không ràng buộc hoặc ảnh hưởng đến các quyền lợi khác áp dụng cho tài khoản Người dùng Phổ Thông hoặc tài khoản Thành viên ManulifeMOVE trước đó.

5. Chấm dứt quyền lợi áp dụng cho tài khoản ''Tư vấn viên Manulife''

5.1. Tài khoản Tư vấn viên Manulife sẽ bị chấm dứt nếu Hợp đồng Đại lý ký kết giữa Manulife và Tư vấn viên bị chấm dứt theo quy định của pháp luật.

5.2. Việc thay đổi trạng thái tài khoản ''Tư vấn viên Manulife'' sẽ không ràng buộc hoặc ảnh hưởng đến các quyền lợi khác áp dụng cho tài khoản Người dùng Phổ Thông hoặc tài khoản Thành viên ManulifeMOVE trước đó. 

6. Chấm dứt, thay đổi và điều chỉnh Chương trình ManulifeMOVE

Manulife được quyền đơn phương thay đổi, chấm dứt, đình chỉ, vô hiệu, thu hồi hoặc hủy bỏ Chương Trình, các ưu đãi, Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng Chương Trình ManulifeMOVE và Chính Sách Bảo Mật của Manulife (toàn bộ hoặc một phần) vào bất cứ thời điểm nào. 

7. Các thông tin quan trọng khác

7.1. Thông tin liên hệ ManulifeMOVE

7.1.1.     Manulife được phép liên hệ với Người Dùng thông qua thư điện tử, thư qua đường bưu điện, tin nhắn, tin nhắn hình ảnh, điện thoại, fax và các phương tiện liên lạc khác để gửi các thông tin liên quan đến tư cách thành viên và việc tham gia vào Chương Trình của Người Dùng. Manulife sẽ dùng cách thức hợp lý nhất để gửi thông báo và những tài liệu khác có liên quan đến Người Dùng để tư vấn và hỗ trợ cho Người Dùng tất cả các vấn đề liên quan như phần thưởng, ưu đãi,(bao gồm cả những thay đổi của Chương Trình và/hoặc “Thể lệ chương trình Tặng thưởng & ưu đãi ManulifeMOVE”), giải đáp thắc mắc…, nhưng Manulife sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thư từ bị thất lạc hoặc mất mát.

7.1.2.    Các thông báo và những tài liệu khác sẽ được xem là đã thông tin đến người dùng nếu chúng được cập nhật trên website của ManulifeMOVE hoặc trên ứng dụng di động ManulifeMOVE hoặc nếu các tài liệu đó được gửi qua email hoặc qua địa chỉ nhận thư được khai báo mới nhất cho chúng tôi.

Người Dùng sẽ chủ động báo cho Manulife nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ thư tín, và cũng chắc chắn là địa chỉ email của Người Dùng phải được duy trì để những thông tin được trao đổi từ chúng tôi sẽ không bị lọc ra và đặt vào những nơi mà Người Dùng không thể thấy chúng. Nếu Người Dùng không tuân thủ những yêu cầu này, Manulife sẽ không chịu trách nhiệm khi thông báo gửi đi không thành công.

7.2. Cung cấp thông tin

7.2.1.    Những thông tin Người Dùng cung cấp để sử dụng cho ManulifeMOVE là trên cơ sở tự nguyện và các thông tin này được sử dụng cho mục đích tham gia, hưởng các ưu đãi từ Chương Trình và các mục đích hợp pháp khác. Người Dùng cũng đồng ý rằng những thông tin được Người Dùng cung cấp này sẽ không được xem là cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm giữa Manulife và Người Dùng.

7.2.2.    Ngoài những thông tin mà Thành Viên cung cấp cho Chương Trình, Thành Viên vẫn phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu có liên quan theo yêu cầu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc khi yêu cầu giải quyết quyền lợi dành riêng Thành Viên trong Chương Trình.

7.2.3.     Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan đến ManulifeMOVE cho bạn, chúng tôi sẽ cần phải thu thập, ghi nhận, sử dụng và chia sẻ một số dữ liệu nhất định được thu thập từ bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp. Bạn có thể được yêu cầu nhập nhiều dữ liệu về sức khỏe, thể lực, dinh dưỡng và/hoặc các dữ liệu liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các số liệu về sức khỏe, hoạt động thể chất, giấc ngủ, nhịp tim, cân nặng, chiều cao, bước chân, lượng calo được đốt cháy… (sau đây được gọi chung là “Dữ Liệu”).

Chúng tôi mong muốn rằng Dữ Liệu bạn nhập trong Ứng dụng này mang tính chính xác và đúng nhất với những thông tin bạn biết, theo nhận định và khả năng của bản thân.

 7.3. Trách nhiệm của Người Dùng

7.3.1.      Người Dùng cam kết sẽ không sử dụng và không cố tình cho phép người khác sử dụng các chương trình, dịch vụ của ManulifeMOVE nhằm phục vụ các mục đích trái pháp luật. Người Dùng cam kết sẽ thông báo ngay lập tức cho Manulife khi biết được việc sử dụng các chương trình, dịch vụ trái pháp luật này.

7.3.2      Người Dùng xác nhận rằng các chương trình, dịch vụ được Người Dùng tự lựa chọn để sử dụng trên cơ sở tự chịu trách nhiệm. Người Dùng cần tự xét đoán và quyết định đối với việc sử dụng các thông tin có được từ việc sử dụng các chương trình, dịch vụ hoặc cung cấp các thông tin thông qua việc sử dụng các chương trình, dịch vụ này.

7.3.3      Người Dùng xác nhận và đồng ý rằng ngoài các quyền lợi  thông qua việc sử dụng các chương trình, dịch vụ phù hợp với bản Điều Khoản Sử Dụng này, không có thêm bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào khác được chuyển giao cho Người Dùng từ việc đăng ký hoặc sử dụng website/ứng dụng ManulifeMOVE.

7.3.4      Trong trường hợp được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc truyền tải dữ liệu cho Manulife thông qua trang website/ứng dụng ManulifeMOVE, Người Dùng đồng ý và cam kết rằng Người Dùng không và sẽ nỗ lực để tránh việc truyền tải các phần mềm điện tử độc hại đến hệ thống, máy chủ và các thiết bị của Manulife và gây ảnh hưởng đến website/ứng dụng ManulifeMOVE.

7.3.5      Người Dùng đồng ý và cam kết rằng Người Dùng sẽ không nỗ lực, dưới bất kỳ hình thức nào, để giải mã, tái lập trình, chuyển dịch, chuyển đổi, hòa nhập, thay đổi, điều chỉnh, tăng cường, bổ trợ, xóa thông tin hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác để gây hại, hoặc chiếm quyền tiếp cận vào bất kỳ phần nào của website/ứng dụng ManulifeMOVE hoặc bất kỳ phần mềm nào của website/ứng dụng ManulifeMOVE.

7.3.6      Người Dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các chương trình, dịch vụ bởi Người Dùng hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng thông tin của Người Dùng, bất kể có được sự chấp thuận của Người Dùng hay không.

7.3.7      Người Dùng theo đây giải trừ cho Manulife tất cả các nghĩa vụ và sẽ đền bù cho Manulife và các nhân viên của Manulife đối với tất cả các vụ khiếu kiện, khiếu nại, các khoản chi phí, thanh toán, yêu cầu bồi tường, phạt, tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả toàn bộ các chi phí liên quan đến phí luật sư) phát sinh từ việc cung cấp các chương trình, dịch vụ theo yêu cầu của Người Dùng. 

7.4. Miễn trừ trách nhiệm

7.4.1.     Manulife sẽ không chịu trách nhiệm về dịch vụ hoặc sản phẩm do đối tác cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn, về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, khả năng thương mại và tính thẩm mỹ. Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, nội dung tư vấn hoặc những giao dịch do Người Dùng lựa chọn, thực hiện với bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nếu có, bằng ưu đãi mà đối tác cung cấp thông qua ManulifeMOVE.

7.4.2.    Trong một số trường hợp bất khả kháng như đối tác thay đổi sản phẩm/ dịch vụ, đối tác ngưng kinh doanh hoặc không còn khả năng cung cấp sản phẩm/ dịch vụ và ưu đãi đi kèm…, Manulife có quyền chấm dứt hợp tác với đối tác đó và dừng áp dụng ưu đãi từ các đối tác này trong chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

Manulife không chịu trách nhiệm bất kỳ đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi đối tác của ManulifeMOVE hoặc trong trường hợp đối tác ngưng cung cấp sản phẩm, dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng nêu trên.

7.4.3.     Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những gián đoạn chương trình ManulifeMOVE hoặc việc chậm trễ hoặc không thể tiếp tục những quyền lợi của Người Dùng phát sinh do những tình huống ngoài tầm kiểm soát của Manulife.

7.4.4.     Manulife không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung trên các trang thông tin và mạng xã hội của các đối tác và các bên thứ ba.

Manulife sẽ không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ một phần hoặc toàn bộ thông tin do đối tác và/hoặc các bên thứ ba cung cấp và được chia sẻ lại trên trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và ứng dụng chính thức của ManulifeMOVE.  

7.4.5.     Vui lòng lưu ý rằng những tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn, những gợi ý về các bài tập thể dục, và những nội dung lưu trữ trong website, ứng dụng di động và đoạn phim) trên các website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội, bao gồm tất cả các văn bản, hình chụp, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, âm thanh, đoạn phim… được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo. Tuy chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng nội dung của tài liệu là chính xác, sai sót hoặc thiếu sót có thể xảy ra và chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ liên quan phát sinh từ hoặc liên quan đến các sai sót hoặc thiếu sót này.

7.4.6.     Chúng tôi đề nghị Người Dùng tiến hành tư vấn với bác sĩ trước khi thực hiện theo các chỉ dẫn về sức khỏe từ Chương Trình, các website, các kênh thông tin và mạng xã hội của chúng tôi và các đối tác hoặc đơn vị thứ ba. Chúng tôi không phải là chuyên gia sức khỏe và không có chuyên môn trong việc chẩn đoán, kiểm tra, hoặc có điều kiện để điều trị bất kỳ bệnh lý nào, hoặc xác nhận mức độ hiệu quả của các bài tập về mặt y tế. Chương Trình không được lập để đưa ra các lời khuyên của chuyên gia, các chẩn đoán, điều trị hoặc quản lý các dịch vụ chăm sóc trong trường hợp Người Dùng đã có kết quả khám sức khỏe bất thường. Người Dùng không nên thay đổi hoặc ngưng việc hỗ trợ hoặc điều trị có thể nhận được từ các thông tin cơ bản được cung cấp liên quan đến quyền lợi, các thiết bị, dịch vụ, phần mềm có sẵn hoặc các công cụ dùng để truy cập hoặc sử dụng mà không cần tham khảo trước ý kiến của bác sĩ. Các thông tin được cung cấp từ Chương Trình chỉ là những thông tin chung và có thể không đáp ứng đúng tình trạng hiện tại của Người Dùng và những thông tin đó có thể được thay đổi. Nếu Người Dùng có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe, vui lòng liên hệ bác sĩ. Nếu Người Dùng gặp tình trạng khẩn cấp, gọi cho bác sĩ ngay lập tức.

7.4.7.     Nếu Người Dùng cảm thấy không khỏe hoặc không thoải mái khi tập thể dục thể thao, Người Dùng nên ngưng ngay lập tức và đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Không nên trì hoãn việc đến gặp bác sĩ để được tư vấn vì những thông tin bạn đọc được trên website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội. Những nghiên cứu về sức khỏe và thể dục thể thao hiện nay có thể ảnh hưởng đến những thông tin mà chúng tôi cung cấp, và những gợi ý bài tập thể dục có thể sẽ không dựa trên những nghiên cứu phát triển mới đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và/ hoặc thiệt hại gây ra từ việc tham gia vào việc tập luyện thể dục thể thao hoặc những chương trình liên quan đến sức khỏe, và những thông tin được cung cấp hoặc chia sẻ trên website chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội.

7.4.8.     Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn chức năng tính toán Chỉ số Sức khỏe và nhiều thông tin về sức khỏe, chất lượng cuộc sống và các vấn đề khác (gọi chung là “Thông Tin”) được biên soạn dựa trên các chi tiết do bạn cung cấp/nhập vào qua hình thức trả lời câu hỏi khảo sát nhanh. Thông Tin được tạo ra chỉ dành cho mục đích tham khảo. Thông Tin không nhằm thay thế chẩn đoán chuyên môn và phán đoán của bất kỳ bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào khác. Việc đưa ra một chẩn đoán y tế đáng tin cậy, điều trị bất kỳ tình trạng y tế nào và quản lý bất kỳ liệu pháp điều trị bằng thuốc nào cũng đòi hỏi phải có sự tham gia của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe độc ​​lập. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi cụ thể liên quan đến việc điều trị và chăm sóc y tế, bạn cần liên hệ với đơn vị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp của bạn.

7.4.9        Manulife không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc các nội dung của website/ứng dụng ManulifeMOVE hoặc bất kỳ thông tin/dữ liệu hoặc chương trình nào được tải xuống từ website/ứng dụng ManulifeMOVE là không có sai sót hoặc chính bản thân website/ứng dụng hoặc các máy chủ là không có phần mềm độc hại có thể gây ra các tác động xấu đến các thiết bị hoặc phần mềm của Người Dùng. Ngoài ra, Người Dùng vui lòng lưu ý về việc các thông tin, dữ liệu hoặc chương trình có thể tải xuống từ website/ứng dụng đều có thể phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sử dụng cụ thể khác.

7.4.10      Ngay khi phát hiện có nghi vấn về việc bảo mật thông tin hoặc bất kỳ tình huống đáng ngờ nào khác liên quan đến việc sử dụng các chương trình, dịch vụ của Người Dùng hoặc việc quản lý các thông tin của Người Dùng, Manulife sẽ có toàn quyền quyết định trong việc không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện các yêu cầu và trong phạm vi có thể sẽ thông báo đến Người Dùng các tình trạng này. Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện này sẽ không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào cho Manulife.

7.4.11      Không có bất kỳ hành động, sự trì hoãn hoặc bỏ qua nào của Manulife sẽ tạo ra bất kỳ tác động nào đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Manulife có được theo các quy định của Bản Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này. Các quyền và biện pháp khắc phục của Manulife theo các quy định của Bản Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này là các quyền lợi bổ trợ thêm của Manulife và sẽ không bị thay thế hoặc loại bỏ bởi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Manulife có được theo các quy định của pháp luật.

7.5. Những vấn đề khác

7.5.1.      Vui lòng xem những thay đổi và cập nhật mới nhất về Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE và các điều khoản và điều kiện của Chương trình. Vui lòng xem ngày được ghi ở phần cuối của các Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE này để biết được ngày cập nhật gần nhất. 

7.5.2.     Người Dùng có trách nhiệm cập nhật các thông tin về Chương Trình ManulifeMOVE, các điều khoản và điều kiện của Chương Trình này, Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

7.6. Sự đồng ý của Người Dùng

7.6.1.      Khi Người Dùng tải ứng dụng, truy cập và đăng ký tài khoản, và tham gia các hoạt động trên ManulifeMOVE, đồng nghĩa với việc Người Dùng đã đọc và đồng ý tuân thủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE, các điều khoản và điều kiện của Chương Trình ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của ManulifeMOVE và Điều Kiện của chương trình ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của ManulifeMOVE và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE đang có hiệu lực trên website của chúng tôi hoặc trên các phương tiện trực tuyến, ứng dụng điện thoại/máy tính bảng, các dữ liệu và nội dung có liên quan đến Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Chấp thuận/cho phép việc Manulife xử lý (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, ghi nhận, sử dụng, thay đổi, lưu trữ, chuyển giao,...), tiết lộ và chia sẻ tất cả các dữ liệu cá nhân do Người Dùng cung cấp và các thông tin liên quan đến Người Dùng, với điều kiện tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Manulife.  
 • Tôn trọng quyền riêng tư của bên thứ ba: Người Dùng không tiết lộ thông tin sức khỏe và dữ liệu tương tự của người dùng khác mà không có sự ủy quyền và cho phép của họ.
 • Chấp thuận và đồng ý rằng Manulife có toàn quyền trong việc quyết định, chấm dứt, đình chỉ, hủy bỏ, thu hồi, thay đổi và điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE, các điều khoản và điều kiện của Chương trình ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của ManulifeMOVE và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE” bất cứ khi nào mà không cần phải thông báo trước và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện và nội dung được sửa đổi và những quy định khác, các chính sách và thủ tục có thể được thi hành, thay đổi bởi Manulife bất cứ khi nào.

7.6.2.     Manulife là bên duy nhất có quyền được giải thích, áp dụng và không áp dụng các Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE, các điều khoản và điều kiện của chương trình ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của ManulifeMOVE, các thông báo đến Người Dùng liên quan đến các Chính Sách Bảo Mật ,Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE…và những quy định, chính sách và thủ tục khác của Manulife.

7.7. Luật điều chỉnh

Điều Khoản Sử Dụng này được giải thích, thi hành và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

7.8. Điều chỉnh và hiệu lực

7.8.1.       Manulife có toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các quy định của bản Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào, và có thể hợp cùng với các điều khoản và điều kiện sử dụng khác áp dụng cho từng hình thức và loại hình giao dịch được cung cấp thông qua các chương trình, dịch vụ. Trong trường hợp có sự khác biệt, các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng loại hình chương trình, dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng.

7.8.2.       Các quy định sau khi được điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm được công bố, thông báo hoặc cung cấp đến cho Người Dùng theo hình thức do Manulife quyết định, và sẽ có hiệu lực áp dụng đối với Người Dùng nếu Người Dùng vẫn tiếp tục sử dụng ManulifeMOVE sau khi các quy định này bắt đầu có hiệu lực.

7.8.3.       Các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi và và nghĩa vụ nào của Manulife hoặc của Người dùng đã phát sinh trước ngày có hiệu lực của các điều khoản điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung đó.

7.8.4.      Nếu vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của các Điều Khoản Sử Dụng này vô hiệu hoặc không thực hiện được thì điều khoản đó hoặc phần Điều Khoản Sử Dụng đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại hoặc phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng

7.8.5.       Trong phạm vi pháp luật cho phép, các quy định của bản Điều Khoản Sử Dụng ManulifeMOVE sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi các quan hệ hợp đồng giữa Người dùng và Manulife đã kết thúc.

7.9. Bản Quyền

Tất cả các nội dung, thông tin và nhãn hiệu được thể hiện trên website/ứng dụng ManulifeMOVE sẽ được bảo vệ theo các quy định về sở hữu trí tuệ. Tất cả các hình thức gây ảnh hưởng đến các quyền của Manulife đối với các đối tượng này, bao gồm việc sử dụng, công bố, sao chép, phân phát và khai thác đều được xem là hành vi vi phạm quyền lợi của Manulife và không được phép thực hiện nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Manulife.

---

Cập nhất mới nhất vào ngày 30 tháng 04 năm 2024