Làm thế nào để tham gia MOVE?
Làm thế nào để tham gia MOVE?
Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Tổng đài hỗ trợ ManulifeMOVE

Thể lệ chương trình tặng thưởng và ưu đãi ManulifeMOVE

A.     Những Ưu đãi dành cho Người dùng ManulifeMOVE 

1.      Những ưu đãi dành cho người dùng ManulifeMOVE (là những người đã đăng ký thành công tài khoản trên ứng dụng ManulifeMOVE và đã xác nhận tài khoản email dùng để đăng ký để sử dụng ứng dụng ManulfeMOVE) sẽ có hiệu lực từ tháng 8 năm 2019 đến khi có thông báo cụ thể từ ManulifeMOVE.

2.     Những ưu đãi này không phải là tiền mặt cũng như không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, cũng không dùng để mua bán. Thông tin cụ thể có thể được tìm thấy trên trang thông tin chính thức của ManulifeMOVE tại trang thông tin chính thức của ManulifeMOVE.

3.     Những ưu đãi này có thể sử dụng tại tại các chi nhánh/cửa hàng của những công ty thuộc đối tác của ManulifeMOVE trên lãnh thổ Việt Nam được nêu rõ tại danh sách cửa hàng/chi nhánh áp dụng của từng đối tác trên ứng dụng ManulifeMOVE, trừ khi có những thông báo chính thức khác từ ManulifeMOVE.

4.      Ưu đãi từ ManulifeMOVE được áp dụng dưới những điều khoản và điều kiện sử dụng của Manulife MOVE cũng như những điều khoản và điều kiện sử dụng khác từ các đối tác của ManulifeMOVE.

5.      Manulife không phải là nhà cung cấp của những sản phẩm và dịch vụ tặng thưởng cho khách hàng theo chương trình này, do đó, sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với chất lượng của sản phẩm và dịch vụ này.

6.      Những ưu đãi này có thể được thay đổi bất kì lúc nào và Manulife không phải thông báo trước cũng như không cần có sự đồng ý  từ những người dùng ManulifeMOVE

7.      Trong bất kỳ tranh chấp nào, quyết định của Manulife sẽ là quyết định cuối cùng và duy nhất.

B.   Chương trình Tặng thưởng mục tiêu dành cho Thành viên ManulifeMOVE

1.      Chỉ dành riêng cho Người dùng sở hữu tài khoản Thành viên của ManulifeMOVE (còn gọi là “Thành viên ManulifeMOVE” hay của khách hàng của Manulife), sở hữu Hợp đồng bảo hiểm được cấp gần nhất mua từ kênh phân phối Đại lý Manulife Việt Nam. 

2.      Định nghĩa tài khoản thành viên của ManulifeMOVE- vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chương trình ManulifeMOVE

Tài khoản Thành viên chính thức ManulifeMOVE thuộc sở hữu của Khách hàng Manulife, chủ Hợp đồng sở hữu ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại và đã kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm.

3.   Chương trình cụ thể

3.1.         Định nghĩa

a.    Tổng số ngày trong chu kỳ thử thách: Được quy định bởi ManulifeMOVE và sẽ có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.

b.    Ngày bắt đầu là ngày đâu tiên của một chu kỳ thử thách và sẽ được tự động đếm bởi ứng dụng ManulifeMOVE

c.    Ngày kết thúc là ngày cuối cùng của chu kỳ thử thách và sẽ được tạo ra bởi ứng dụng ManulifeMOVE bằng công thức: Ngày bắt đầu cộng với số ngày trong chu kỳ thử thách.

d.    Ngày trao thưởng là ngày Manulife MOVE sẽ gửi/trao quà cho các Thành viên ManulifeMOVE đạt mục tiêu của Chu kỳ thử thách trước. Phần thưởng sẽ được gửi đến các Thành viên trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chu kỳ thử thách gần nhất.

e.    Thời gian quy định của mỗi Chu kỳ thử thách trong chương trình Tặng thưởng mục tiêu này có thể được Manulife thay đổi bất kì lúc nào mà không cần phải thông báo cũng như không cần sự đồng ý từ Thành viên ManulifeMOVE.

f.     Số bước chân trung bình tại ngày cuối cùng của chu kỳ thử thách được tính bằng cách lấy tổng số bước chân tích lũy từ 00:00:00 của ngày bắt đầu chu kỳ thử thách cho đến 23:59:59 của ngày kết thúc chu kỳ thử thách và chia cho tổng số ngày trong chu kỳ thử thách

g.    Một chu kỳ thử thách kéo dài 91 ngày kể từ ngày kích hoạt thành công tài khoản Manulife ID trên ứng dụng ManulifeMOVE (bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm) và kết nối ứng dụng ManulifeMOVE với ứng dụng/thiết bị đếm bước nguồn. Chu kỳ tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi Chu kỳ đầu tiên kết thúc ngày thứ 91. 

Trong mỗi chu kỳ thử thách, Thành viên ManulifeMOVE cần vận động để đạt số bước chân trung bình hàng ngày tối thiểu 7,000 bước (Cấp độ 1) và tối thiểu 10,000 bước (Cấp độ 2). Số bước trung bình hàng ngày là số trung bình cộng tất cả các bước của Thành viên ManulifeMOVE trong suốt 91 ngày của chu kỳ đó.

h.    Sau khi kết thúc chu kỳ vừa qua, chu kỳ kế tiếp sẽ được tính trong vòng 91 ngày kể từ ngày vừa kết thúc và số bước trung bình hàng ngày sẽ trở về mức 0 và bắt đầu tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ mới này.

Lưu ý: Số bước ghi nhận được trên ứng dụng ManulifeMOVE từ ngày 1 đến hết ngày thứ 91 của từng Chu kỳ thử thách là cơ sở để tính thưởng cho mỗi thành viên ManulifeMOVE trong mỗi Chu kỳ. Do vậy, nếu bạn là Thành viên ManulifeMOVE, hãy nhớ mở ứng dụng ManulifeMOVE và bảo đảm số bước bạn đã đạt trong ngày được cập nhật từ ứng dụng/thiết bị đếm bước nguồn đến ứng dụng ManulifeMOVE, đặc biệt trước ngày cuối cùng (ngày thứ 91) của mỗi Chu kỳ thử thách.

Nếu bạn cập nhật số bước sau ngày thứ 91 của mỗi Chu kỳ thử thách, số bước của bạn trong 91 ngày trước đó sẽ không được tính và có thể bạn sẽ không đạt đủ số bước yêu cầu trên ứng dụng ManulifeMOVE trong Chu kỳ thử thách gần nhất để nhận phần thưởng. Sau ngày thứ 91 của mỗi Chu kỳ thử thách, mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến kết quả nhận thưởng do việc quên cập nhật số bước sẽ không được giải quyết.

i.      Khách hàng sẽ chỉ nhận được phần thưởng của Chu kỳ vận động trong chương trình Tặng thưởng mục tiêu nếu đạt đủ các điều kiện sau trước khi tạm dừng tư cách Thành viên ManulifeMOVE:

 • Đã kích hoạt tài khoản tài khoản Manulife ID bằng số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số điện thoại và Ngày sinh đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm;
 • Đã kết nối ManulifeMOVE với ứng dụng/thiết bị đếm bước nguồn;
 • Đã hoàn thành đủ thời gian 91 ngày của Chu kỳ thử thách trước đó và;
 • Đạt đủ số bước chân trung bình theo yêu cầu từng Cấp độ (Cấp độ 1 – 7.000 bước trung bình mỗi ngày & Cấp độ 2 – 10.000 bước trung bình mỗi ngày trong vòng 91 ngày của mỗi Chu kỳ thử thách)

j.      Khách hàng sẽ không được nhận phần thưởng cũng như những chương trình ưu đãi dành riêng cho Thành viên Manulife trong Chương trình Tặng thưởng mục tiêu nếu số bước chân trung bình hàng ngày cũng như số ngày của Chu kỳ vận động tính đến thời điểm tư cách Thành viên ManulifeMOVE bị tạm dừng chưa đạt đủ yêu cầu.

k.    Số bước chân trong chương trình Tặng thưởng mục tiêu dành cho khách hàng ManulifeMOVE (phần Mục tiêu) sẽ không được tính trong thời gian khách hàng tạm ngưng tư cách thành viên (tương ứng với thời gian khách hàng không còn bất cứ một hợp đồng nào còn hiệu lực tại Manulife).

Số bước chân của Chu kỳ thử thách trước sẽ được tính đến ngày cuối cùng trước khi tài khoản Thành viên ManulifeMOVE của khách hàng chuyển sang trạng thái “Chưa kích hoạt” do hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực hoặc không còn hiệu lực.

Nếu sau đó khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm mới hoặc tiếp tục duy trì hợp đồng đã tạm ngưng, tài khoản Thành viên ManulifeMOVE sẽ được tái kích hoạt và số bước chân tính trong chương trình Tặng thưởng dành cho khách hàng ManulifeMOVE sẽ được tính lại từ đầu (bắt đầu từ 0).

Vui lòng liên hệ hotline 0862 466 683 – 0867 466 683 hoặc email: ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com để biết thêm chi tiết.

3.2.       Thể lệ chương trình Tặng thưởng mục tiêu hiện đang được áp dụng

 • Cấp độ 1: Thành viên có số bước chân trung bình hàng ngày bằng hoặc lớn hơn 7,000 bước đi tính đến ngày  cuối cùng của mỗi chu kỳ thử thách (91 ngày) được nhận thưởng cho cấp độ 1 của ManulifeMOVE
 • Cấp độ 2: Thành viên có số bước chân trung bình hàng ngày bằng hoặc lớn hơn 10,000 bước đi tính đến ngày cuối cùng của mỗi chu kỳ thử thách (91 ngày) được nhận thưởng cho cấp độ 2 của ManulifeMOVE
 • Chương trình có hiệu lực từ tháng 8 năm 2019 đến khi có thông báo cụ thể từ ManulifeMOVE và sẽ được tự động duy trì hiệu lực cho đến khi có bất kỳ thông báo nào về thể lệ mới và các điều khoản – điều kiện áp dụng được điều chỉnh

3.3        Phần thưởng được áp dụng trong chương trình hiện tại:

 • Tổng số ngày trong chu kỳ thử thách: 91 ngày
 • Ngày đầu tiên của chu kỳ thứ nhất: được tính từ ngày khách hàng kích hoạt tài khoản Thành viên ManulifeMOVE và tài khoản ManulifeMOVE đã được kết nối thành công với một ứng dụng hoặc thiết bị đếm bước.
 • Cấp độ 1: Một phiếu quà tặng GotIt trị giá 150.000 đồng.
 • Cấp độ 2: Một phiếu quà tặng GotIt trị giá 200.000 đồng.
 • Tham khảo thêm về Phiếu quà tặng GotIt và địa điểm chấp nhận thanh toán bằng GotIt.

---

Cập nhật mới nhất vào ngày 17 tháng 04 năm 2023