Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
Lương Nguyễn Minh Đức Lương Nguyễn Minh Đức

Về tôi

Câu chuyện của tôi

Khách hàng như người nhà

Thành tựu của tôi

2015-2023: Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: MDRT

2015-2023 : FC Bạch Kim
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2016-2022 : International Quality Award, IQA
Tổ chức trao giải: LIMRA

2013-2017 : MBA
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2023 : Manulife Pro Bạch Kim
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

Cùng nhau kiến tạo cuộc sống tốt hơn mỗi ngày

Đăng ký để nhận Tư vấn tài chính miễn phí hoặc trở thành Chuyên gia tài chính của Manulife!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Cảm ơn bạn đã liên lạc với tôi!

  Tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ!

  Trang chủ

  Oops!!!

  Hệ thống hiện đang quá tải, vui lòng thử lại sau!

  Trang chủ

 • Về Manulife

  Xem thêm