https://www.manulife.com.vn/vi/dich-vu/giai-quyet-quyen-loi-bao-hiem/chi-tra-quyen-loi-bao-hiem/jcr:content/root/responsivegrid_641029165/responsivegrid/image.coreimg.82.700.jpeg/1688976674704.jpeg Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong vài phút
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Chi trả Quyền lợi bảo hiểm

Giới thiệu chung

Với hình thức thanh toán là chuyển khoản hoặc Uỷ nhiệm chi, Quý khách có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm trong khoảng vài phút kể từ khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được chấp thuận chi trả.

Lợi ích

Khách hàng nhanh chóng nhận được khoản thanh toán Quyền lợi bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản ngay sau khi Công ty chấp thuận thanh toán. 

Tham khảo các phương thức nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm tại đây.

Rút ngắn thời gian chờ thanh toán từ 3-5 ngày chỉ còn vài phút, đối với số tiền thanh toán lên đến 300 triệu đồng thông qua Hệ thống 42 ngân hàng thành viên của NAPAS 

Danh sách ngân hàng thành viên NAPAS

Khách hàng được cập nhật thông báo về trạng thái giao dịch qua SMS khi lựa chọn hình thức chuyển khoản và kịp thời điều chỉnh đối với trường hợp sai thông tin tài khoản.

Khách hàng chủ động hơn khi chọn hình thức nhận thanh toán qua Ủy nhiệm chi. Khách hàng mang Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu đến nhận tiền mặt tại các quầy giao dịch của ngân hàng sau khi nhận được tin nhắn SMS  thông báo từ Manulife.

Lưu ý: Quý khách vui lòng cung cấp thông tin thanh toán chính xác (như Số tài khoản, Tên ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng) và thông tin Chứng minh nhân dân mới nhất để được trải nghiệm thời gian chi trả nhanh chóng.

Các thời điểm và hình thức thông tin đến Khách hàng

Trường hợp

SMS

Thư

1. Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

-

2. Công ty yêu cầu Khách hàng bổ sung chứng từ

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

3. Công ty nhắc Khách hàng bổ sung chứng từ (SMS được gửi vào thời điểm 7 ngày trước ngày hết hạn bổ sung chứng từ)

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

-

4. Công ty yêu cầu Khách hàng kiểm tra y tế

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

5. Công ty nhắc Khách hàng thực hiện kiểm tra y tế theo yêu cầu trước đó (SMS được gửi vào thời điểm 7 ngày trước ngày hết hạn khám y tế)

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

-

6. Công ty thông báo tạm hoãn yêu cầu và sẽ xem xét lại sau 6 tháng theo quy định trong điều khoản hợp đồng

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

7. Công ty cập nhật tiến trình giải quyết hồ sơ trong trường hợp Khách hàng đã hoàn tất đầy đủ yêu cầu từ Công ty (SMS được gửi vào thời điểm 15 ngày và 28 ngày sau ngày Khách hàng hoàn tất đầy đủ các yêu cầu)

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

-

8. Công ty quyết định đóng hồ sơ do Khách hàng chưa bổ sung đầy đủ chứng từ hoặc các yêu cầu từ Công ty theo quy định trong điều khoản hợp đồng (SMS và thư được gửi vào thời điểm ngày thứ 21 kể từ ngày nộp hồ sơ)

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

9. Công ty chấp nhận chi trả toàn bộ Quyền lợi Trợ cấp y tế/ nằm viện theo yêu cầu của Khách hàng

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

-

10. Công ty chấp thuận chi trả một phần Quyền lợi Trợ cấp y tế/ nằm viện và các Quyền lợi khác theo yêu cầu của Khách hàng

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

11. Công ty từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu của Khách hàng

-

Checkmark_20px_Digital_Dark navy.svg

​​​

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife