Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi
Đỗ Thị Nhung Đỗ Thị Nhung

Về tôi

Câu chuyện của tôi

Bảo vệ Khách hàng là nhiệm vụ!Đặt khách hàng là trọng tâm!Sự hài lòng của Khách Hàng là thành công của tôi!

Thành tựu của tôi

2018: Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2019 : Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2020 : Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2021 : Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

2022 : Million Dollar Round Table (MDRT)
Tổ chức trao giải: Manulife Việt Nam

Cùng nhau kiến tạo cuộc sống tốt hơn mỗi ngày

Đăng ký để nhận Tư vấn tài chính miễn phí hoặc trở thành Chuyên gia tài chính của Manulife!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Cảm ơn bạn đã liên lạc với tôi!

  Tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ!

  Trang chủ

  Oops!!!

  Hệ thống hiện đang quá tải, vui lòng thử lại sau!

  Trang chủ

 • Về Manulife

  Xem thêm