Làm thế nào để tham gia MOVE?
Làm thế nào để tham gia MOVE?
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Tổng đài hỗ trợ ManulifeMOVE

Thông tin nhận Quà tặng MOVE

Chúc mừng Bạn đã nhận được quà tặng từ ManulifeMOVE! Hãy điền thông tin bên dưới để chúng tôi có thể gửi quà tặng đến Bạn nhé!

 • Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý cho phép Công ty thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi / chúng tôi theo các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin và đồng ý với các nội dung tại Điều Khoản Sử Dụng của Công ty, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Chính sách, Điều khoản này.

 • Đây là một lĩnh vực cần thiết

  Cảm ơn bạn đã liên lạc với 
  ManulifeMOVE!

  Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn! Quà tặng sẽ được gửi đi trong thời gian sớm nhất!

  Oops!!!

  Hệ thống hiện đang quá tải, vui lòng thử lại sau!