Đăng ký tư vấn ngay!
Đăng ký tư vấn ngay!
Xác nhận
Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
  • Liên hệ với chúng tôi

Danh mục Điều khoản Sản phẩm

 

Danh sách các điều khoản sản phẩm dưới đây sẽ mang đến cho quý Khách hàng của Manulife toàn bộ thông tin cần thiết về các sản phẩm hiện đang được Manulife cung cấp qua các kênh phân phối tại Việt Nam:

Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân

Bảo hiểm trợ cấp y tế bổ sung

Bảo hiểm bổ trợ quyền lợi các bệnh lý nghiêm trọng

Bảo hiểm trợ cấp y tế 2012

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm đặc biệt

Bảo hiểm bổ trợ quyền lợi tử kỳ

Bảo hiểm tai nạn cá nhân truyền thống

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng

Bảo hiểm trợ cấp y tế

Bảo hiểm thương tật toàn bộ & vĩnh viễn

Bảo hiểm tử vong & thương tật do tai nạn

Bảo hiểm miễn khoản khấu trừ dành cho bên mua bảo hiểm

Bảo hiểm miễn khoản khấu trừ dành cho người được bảo hiểm

Bảo hiểm bổ trợ tử vong có thời hạn

Bảo hiểm bộ trợ hỗ trợ đóng phí do bệnh lý nghiêm trọng của người được bảo hiểm

Bảo hiểm bổ trợ hỗ trợ đóng phí do tử vong hoặc bệnh lý nghiêm trọng của bên mua bảo hiểm

Bảo hiểm bổ trợ hỗ trợ đóng phí do tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn của bên mua bảo hiểm

Bảo hiểm bổ trợ tử vong và thương tật do tai nạn - Đóng phí ngắn hạn

Bảo hiểm bổ trợ trợ cấp y tế - Đóng phí ngắn hạn

Bảo hiểm bổ trợ thương tật toàn bộ vĩnh viễn - Đóng phí ngắn hạn

Bảo hiểm bổ trợ bệnh lý nghiêm trọng - Đóng phí ngắn hạn

Bảo hiểm bổ trợ miễn nộp phí dành cho bên mua bảo hiểm - Đóng phí ngắn hạn

Bảo hiểm bổ trợ miễn nộp phí dành cho người được bảo hiểm - Đóng phí ngắn hạn

Bảo hiểm bổ trợ tử vong - Đóng phí ngắn hạn

Món quà sức khỏe - Đóng phí định kỳ

Món quà sức khỏe - Khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sống Khoẻ Mỗi Ngày

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn - Gia hạn hàng năm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm trợ cấp y tế - Gia hạn hàng năm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn - Gia hạn hàng năm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn nâng cao - Gia hạn hàng năm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong - Gia hạn hàng năm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Tử vong và thương tật do tai nạn nâng cao – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bệnh lý nghiêm trọng nâng cao – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bệnh ung thư giai đoạn cuối – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Trợ cấp y tế – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ đóng phí dành cho người được bảo hiểm – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ đóng phí bảo hiểm dành cho bên mua bảo hiểm hoặc người được hôn phối – khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro

Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Lý Nghiêm Trọng Mở Rộng - Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm rủi ro

Bảo Hiểm Bổ Trợ Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng - Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm rủi ro

Bảo Hiểm Bổ Trợ Trợ Cấp Thai Sản

Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Lý Nghiêm Trọng Trẻ Em - Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)

Email: khachhang@manulife.com

Tôi 

khách hàng của Manulife